"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-12-07

Nya verktyg för att framställa kolhydrater

NYHET Glykokonjugat som är en blandning av kolhydrater och till exempel ett protein eller en lipid, spelar en viktig roll i många biologiska processer i människokroppen. I sin avhandling presenterar Fredrik Wallner nya metoder att framställa glykokonjungat.

Kolhydraterna i olika glykokonjugat uppvisar en stor variation och har en förmåga att innehålla mycket information i få byggstenar. Den informationen, eller variationen, har betydelse i en mängd biologiska processer som cancer och mikrobiella infektioner. För att kunna studera dessa processer är syntetiska glykokonjugat till stor hjälp. Fredrik Wallner har i sin avhandling beskrivit nya metoder att framställa glykokonjugat, med särskild betoning på glykolipider där kolhydraten sitter på en lipid. Han demonstrerar också hur de framtagna glykolipiderna kan användas för att besvara biologiska frågeställningar.

Glykolipiderna som presenteras i avhandlingen har använts i två olika biologiska tillämpningar. Dels har deras inbindning till proteinet CD1d studerats. CD1d är ett protein som är inblandat i immunförsvaret. Dessutom har glykolipider satts fast på en plastyta vilket resulterade i en så kallad mikromatris. Denna har använts för att visa hur två olika proteiner kan känna igen olika socker. Mikromatriser med socker ger också möjlighet att till exempel diagnostisera sjukdomar och hitta nya läkemedel. Metoderna för att framställa, syntetisera, glykokonjugaten bygger på så kallad fastfassyntes, där den eftersökta målmolekylen byggs upp på små plastkulor som förenklar och snabbar upp syntesen. Mellan kulorna (fastfasen) och målmolekylen sitter ett handtag som har till uppgift att hålla fast målmolekylen under uppbyggnaden och sedan släppa ifrån sig den när den är färdig. Frisläppandet utförs med en slutlig reaktion som är specifik för handtaget.

För att enklare följa vad som händer på plastkulorna under reaktionerna, använde sig Fredrik av 19F-NMR spektroskopi, en metod där förhållandet mellan olika fluoratomer kan mätas. Genom att sätta fast fluoratomer på handtaget och på de olika byggstenarna för målmolekylen kan uppbyggnaden studeras. Förhållandet mellan mängden fluor på handtaget och i målmolekylen ger besked om hur bra reaktionen har gått och om den bör upprepas eller inte. I sin avhandling beskriver Fredrik två nya fluorerade handtag där målmolekylen kan tas av med olika starka syror eller bas. Dessutom har han tagit fram en rörformad reaktor som förenklar synteserna då både reaktioner och NMR-analyser kan utföras i samma kärl.

Lördagen den 10 december försvarar Fredrik Wallner, organisk kemi, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Glycoconjugates – Solid-phase synthesis and biological applications. Svensk titel: Glykokonjugat – Fastfassyntes och biologiska tillämpningar.


Disputationen äger rum kl. 10.00 i Stora hörsalen, KB3B1, KBC-huset.

Fakultetsopponent är docent Ulf Ellervik, Organisk kemi, Kemiska institutionen, Lunds universitet.

Fredrik Wallner är född och uppvuxen i Hudiksvall och har en filosofie magisterexamen i kemi från Umeå universitet.

Fredrik nås på:Tel: 090-786 52 48
E-post fredrik.wallner@chem.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg