"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-08

Nya verktyg för snabba och säkra analyser

NYHET För att förklara hur allvarliga sjukdomar uppstår eller för att identifiera miljöfarliga ämnen i naturen behövs snabbare och mer pålitliga analyser. Emil Byström, Umeå universitet, har i sin avhandling bland annat tagit fram nya material som kan separera molekyler i till exempel blod, urin eller vatten.

För att kunna identifiera olika intressanta ämnen i ett prov är det viktigt att kunna separera dessa från varandra. En teknik för denna typ av separation är vätskekromatografi där prov löst i en vätska fastnar på en yta, och sedan sköljs bort. Eftersom olika kemiska ämnen sköljs bort olika lätt kan de separeras från varandra. För att göra separationer möjliga behövs en yta där olika molekyler kan fastna på olika sätt olika länge. Emil Byström har i sitt avhandlingsarbete utvecklat och framförallt karaktäriserat polymera material, porös plast, som kan användas för att analysera vätskebaserade prover.

De resultat som Emil Byström presenterar ger bland annat bättre kunskap om hur polymerer kan sättas fast på innervägen av en glaskapillär, en typ av separationskolonn i mikrometerskala, som kan separera olika kemiska ämnen från varandra. Sådana små kapillärer är intressanta då det endast finns mindre provmängder, till exemepel vid brottsplatsundersökningar. Detta leder också till snabbare kostnadsbesparande analyser, och att mindre lösningsmedel behövs, vilket ger en mindre miljöpåverkan. Emil Byström har också kunnat bestämma polymerens ytarea och porstorlek i dessa glaskapillärer vilket är nödvändigt för att vidareutveckla effektiva separationsmaterial som till exempel kan användas inom medicinsk forskning och rutinanalys.

För att olika molekyler skall fastna olika länge på materialet krävs olika ytor, för att fästa specifika molekyler på en yta behövs ett handtag. Ett nytt sätt, som Emil Byström arbetat med, är att med hjälp av plasmateknik skapa sådana handtag på ytor. Detta har visat sig vara användbart för polymera material och tekniken är bland annat intressant för att tillverka material som gör det möjligt att separera proteiner från varandra.

Emil Byström är född och uppvuxen i Storuman.

Fredagen den 15 januari försvarar Emil Byström, Kemiska Institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Porous Polymeric Materials for Chromatography -
Synthesis, Functionalization and Characterization. Svensk titel: Porösa polymera material för vätskeskromatografiska separationer – Syntes, funktionalitet och karaktärisering.

Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal KB3A9, KBC huset.
Fakultetsopponent är professor Klaus K. Unger, Institut für AnorganischeChemie und Analytische Chemie/Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Tyskland.

För ytterligare information, kontakta: Emil ByströmTelefon: 090-786 9344
E-post: emil.bystrom@chem.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-30314

Redaktör: Karin Wikman