"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-02

Nya verktyg mot klimatdrivna sjukdomar i Europa

NYHET Ett internationellt forskarteam i projektet IDAlert föreslår en rad verktyg för att möta klimatkänsliga infektionssjukdomar i Europa. Projektkoordinator är Joacim Rocklöv, gästprofessor i hållbar hälsa vid Umeå universitet.

Klimatförändringar är en av flera drivkrafter bakom återkommande utbrott och geografisk utvidgning av infektionssjukdomar i Europa. Forskarteamet i IDAlert har utvecklat indikatorer och verktyg för beslutsstöd som bygger på samarbete.

Verktygen är utformade för att heltäckande spåra och förutse klimatorsakade sjukdomsrisker i olika områden, inklusive miljöfara, exponeringsmönster och sårbarhetsfaktorer. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan djur, människor och miljön skapar ramverket ett helhetsperspektiv för att möta utmaningarna.

Verktygen är följande:

· Indikatorer på hur klimatförändringarna påverkar smittsamma sjukdomar. Dessa ska användas på EU-nivå för att följa utvecklingen på olika platser, samt för att informera om behov av anpassning till dessa risker.

· En plattform för riskprognoser utifrån klimatinformation i närtid, alltså veckor till månader. Denna plattform kan användas för att titta på behov av åtgärder i närtid.

· Utveckling av användningen av appar för rapportering av myggor och fästingar. Det ger en ny kanal för övervakning och har vid ett flertal tillfällen visat sig bidra till tidig upptäckt på nya platser.

· Modelleringsverktyg med olika scenarier, bland annat klimat, för att stödja långsiktigt policy- och beslutsfattande.

”Aktuell och effektiv beredskap”

Som en del av projektet har forskarna presenterat förslagen i en artikel i Lancet Regional Health – Europé. Huvudförfattaren och IDAlert-projektkoordinatorn Joacim Rocklöv lyfter fram möjligheterna:

– Våra verktyg för beslutsstöd erbjuder ett flerdimensionellt perspektiv, som överträffar traditionella silos. På så sätt bygger vi upp en mer omfattande förståelse av sjukdomsdynamik, vilket ger förutsättningar för mer aktuell och effektiv beredskap för utbrott. Ramverket ger beslutsfattare, vårdpersonal och samhällen möjligheter att minska risker och stärka Europas förmåga att reagera på hälsokriser, även vid förändrade miljöförhållanden.

Artikeln i Lancet Regional Health