Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Joacim Rocklöv

Epidemiolog och modellerare som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan och hur klimatinformation kan användas för att förhindra ohälsa.

Kontakt

E-post
Plats
Analysvägen 3, Målpunkt R41, Norrlands universitetssjukhus, 415 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som gästprofessor till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Anknytning
Gästprofessor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa

Joacim Rocklöv forskar i gränslandet mellan områdena global hälsa, miljöförändringar och infektionsepidemiologi. Han leder en forskargrupp som fokuserar på att modellering av sjukdomars aetiologi, och utvecklingen av prediktiva modeller för tidiga varningssystem, bla genom att använda AI metoder. Han är också aktiv i forskning som syftar till att förstå hur den framtida sjukdomsbördan påverkas av ett förändrat klimat utifrån klimatscenarier. Joacim Rocklöv har bidragit till flertalet rapporter från FN:s klimatpanel och WHO, och han är en av koordinatorerna av den andra arbetsgruppen inom Lancet countdown 2030 projektet. Han är delaktig i flera internationella projekt och han leder ett flertal svenskt finansierade forskningsprojekt inom området. Han agerar dessutom teknisk konsult åt WHO och Europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC), och är biträdande redaktör för den vetenskapliga tidskriften International Journal of Epidemiology.

Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 9
Brännström, Åke; Sjödin, Henrik; Rocklöv, Joacim
The Lancet Regional Health: Europe, Elsevier 2022, Vol. 17
Farooq, Zia; Rocklöv, Joacim; Wallin, Jonas; et al.
Journal of Travel Medicine, Oxford University Press 2022, Vol. 29, (3)
Liu, Ying; Rocklöv, Joacim
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2022, Vol. 6, (7) : e577-e585
Liyanage, Prasad; Tozan, Yesim; Overgaard, Hans J.; et al.
Parasites & Vectors, BioMed Central 2022, Vol. 15, (1)
Liyanage, Prasad; Tozan, Yesim; Tissera, Hasitha Aravinda; et al.
International Journal of Geoinformatics, Vol. 18, (2) : 129-139
Phyo Myint, E.E.; Sereemaspun, A.; Sjödin, H.; et al.
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2021, Vol. 5, (7) : E404-E414
Colon-Gonzalez, J. Felipe; Sewe, Maquins Odhiambo; Tompkins, M. Adrian; et al.
The Lancet Regional Health: Europe, Elsevier 2021, Vol. 8
Iftekhar, Emil Nafis; Priesemann, Viola; Balling, Rudi; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2021, Vol. 50, (2) : 378-389
Karlsson, Oskar; Rocklöv, Joacim; Lehoux, Alizée P; et al.
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, American Society of Tropical Medicine and Hygiene 2021, Vol. 105, (6) : 1722-1731
Kim, Sooyoung; Luande, Verah Nafula; Rocklöv, Joacim; et al.
Journal of Travel Medicine, Oxford University Press 2021, Vol. 28, (7)
Liu, Ying; Rocklöv, Joacim
PLoS Neglected Tropical Diseases, Public Library of Science 2021, Vol. 15, (6)
Liyanage, Prasad; Rocklöv, Joacim; Tissera, Hasitha Aravinda
The Lancet, Elsevier 2021, Vol. 398, (10303) : 838-839
Priesemann, Viola; Balling, Rudi; Bauer, Simon; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (11)
Rahman, Md. Siddikur; Ekalaksananan, Tipaya; Zafar, Sumaira; et al.
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2021, Vol. 5, (7) : e487-e493
Rocklöv, Joacim; Huber, Veronika; Bowen, Kathryn; et al.
The Lancet, Elsevier 2021, Vol. 398, (10311) : 1619-1662
Romanello, Marina; McGushin, Alice; Di Napoli, Claudia; et al.
The Lancet Public Health, Elsevier 2021, Vol. 6, (11) : e858-e865
Romanello, Marina; van Daalen, Kim; Anto, Josep M.; et al.
The Lancet, Elsevier 2021, Vol. 397, (10269) : 129-170
Watts, Nick; Amann, Markus; Arnell, Nigel; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (17)
Zafar, Sumaira; Shipin, Oleg; Paul, Richard E.; et al.
GeoHealth, John Wiley & Sons 2020, Vol. 4, (8)
DiSera, Laurel; Sjödin, Henrik; Rocklöv, Joacim; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (23)
Doum, Dyna; Overgaard, Hans J.; Mayxay, Mayfong; et al.
Annals of Global Health, Ubiquity Press 2020, Vol. 86, (1)
Landrigan, Philip J.; Stegeman, John J.; Fleming, Lora E.; et al.
Journal of Travel Medicine, Oxford University Press 2020, Vol. 27, (2)
Liu, Ying; Gayle, Albert A.; Wilder-Smith, Annelies; et al.
Environmental Research, Elsevier 2020, Vol. 182
Liu, Ying; Lillepold, Kate; Semenza, Jan C.; et al.
Journal of Travel Medicine, Oxford University Press 2020, Vol. 27, (7)
Liu, Ying; Rocklöv, Joacim
BMJ. British Medical Journal, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 371
Murray, Kris A.; Escobar, Luis E.; Lowe, Rachel; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (11)
Phyo Myint, Ei Ei; Sereemaspun, Amornpun; Rocklöv, Joacim; et al.
Nature Immunology, Nature Publishing Group 2020, Vol. 21 : 479-487
Rocklöv, Joacim; Dubrow, Robert
Nature Immunology, Springer Nature 2020, Vol. 21, (6) : 695-695
Rocklöv, Joacim; Dubrow, Robert
Journal of Travel Medicine, Oxford University Press 2020, Vol. 27, (3)
Rocklöv, Joacim; Sjödin, Henrik
Journal of Travel Medicine, Oxford University Press 2020, Vol. 27, (3)
Rocklöv, Joacim; Sjödin, Henrik; Wilder-Smith, Annelies
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2020, Vol. 49, (5) : 1443-1453
Sjödin, Henrik; Johansson, Anders F.; Brännström, Åke; et al.
Eurosurveillance, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 2020, Vol. 25, (13)
Sjödin, Henrik; Wilder-Smith, Annelies; Osman, Sarah; et al.
Expert Review of Anti-Infective Therapy, Taylor & Francis 2020, Vol. 18, (12) : 1187-1193
Tozan, Yesim; Sjödin, Henrik; Munoz, Angel G.; et al.
Journal of Travel Medicine, Cary: Oxford University Press 2019, Vol. 26, (5)
Lillepold, Kate; Rocklöv, Joacim; Liu-Helmersson, Jing; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 7
Liu-Helmersson, Jing; Brännström, Åke; Sewe, Maquins; et al.
Environmental Research, Elsevier 2019, Vol. 172 : 693-699
Liu-Helmersson, Jing; Rocklöv, Joacim; Sewe, Maquins; et al.
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2019, Vol. 3, (5) : e211-e218
Liyanage, Prasad; Rocklöv, Joacim; Tissera, Hasitha; et al.
The Lancet, Elsevier 2019, Vol. 393, (10167) : 133-142
Näslund, Ulf; Ng, Nawi; Lundgren, Anna; et al.
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, AMER SOC TROP MED & HYGIENE 2019, Vol. 101 : 456-456
Ramadona, Aditya Lia; Tozan, Yesim; Lazuardi, Lutfan; et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, Vol. 13, (4)
Ramadona, Aditya Lia; Tozan, Yesim; Lazuardi, Lutfan; et al.
Emerging Topics in Life Sciences, Portland Press 2019, Vol. 3, (2) : 133-142
Rocklöv, Joacim; Tozan, Yesim
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, AMER SOC TROP MED & HYGIENE 2019, Vol. 101, (Suppl. 5) : 246-246
Rocklöv, Joacim; Tozan, Yesim; Ramadona, Aditya Lia; et al.
Emerging Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2019, Vol. 25, (6) : 1041-1049
Rocklöv, Joacim; Tozan, Yesim; Ramadona, Aditya Lia; et al.
Transboundary and Emerging Diseases, John Wiley & Sons 2019, Vol. 66, (5) : 1855-1863
Semenza, Jan C.; Sewe, Maquins Odhiambo; Lindgren, Elisabet; et al.
People and Nature, John Wiley & Sons 2019, Vol. 1, (3) : 317-330
Singh, Gerald G.; Hilmi, Nathalie; Bernhardt, Joey R.; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2019, Vol. 16, (6)
Sulistyawati, Sulistyawati; Dwi Astuti, Fardhiasih; Rahmah Umniyati, Sitti; et al.
The Lancet, Elsevier 2019, Vol. 394, (10211) : 1836-1878
Watts, Nick; Amann, Markus; Arnell, Nigel; et al.
Publicerad: 02 jul, 2021
Publicerad: 13 feb, 2020
Publicerad: 15 nov, 2019
Publicerad: 14 nov, 2019
Publicerad: 01 apr, 2019
Publicerad: 16 aug, 2018