"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-16

”Nyanlända i skolan” – aktuell bok om angeläget ämne

NYHET ”Nyanlända i skolan” är en nyskriven bok av Lina Sidenhag, Sara Lyrenäs och Anderz Andersson vid juridiska institutionen. Den tar upp de nya bestämmelserna i skollagen om nyanlända elevers rätt till utbildning.

Efter årsskiftet träder nya regler i skollagen i kraft kring nyanländas skolgång. Författarna till boken ”Nyanlända i skolan”, Lina Sidenhag, Sara Lyrenäs och Anderz Andersson, säger att de nya reglerna kommer att skapa möjlighet att anpassa utbildningen bättre för nyanlända.
- Tidigare har alla elever omfattats av samma bestämmelser. I och med lagändringen lyfter man ut gruppen ”nyanländ”, säger Sara Lyrenäs.

Lagändringen innebär att rektorer och lärare i ett tidigt skede ska bedöma elevens kunskapsnivå och ta hänsyn till tidigare skolgång. Men de nya reglerna ställer också nya krav på skolorna, och det är här ”Nyanlända i skolan” kan bli ett hjälpmedel.
- Vi har samlat informationen kring de nya reglerna, säger författarna. Bland annat förklaras olika begrepp och hur asylprocessen går till.

I korthet innebär de nya bestämmelserna att en nyanländ elev inom två månader efter upptagning i skolväsendet ska placeras i en årskurs och en undervisningsgrupp som är lämplig utifrån ålder, förkunskaper och personliga förhållanden.

Lina Sidenhag, Sara Lyrenäs och Anderz Andersson är verksamma vid juridiska institutionen och knutna till Centrum för skolledarutveckling, som ansvarar för befattningsutbildning för rektorer.

Redaktör: Katarina Lundqvist