"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-01

Nycklar till ett längre arbetsliv

NYHET Nyligen beslutade Forte att bevilja Mikael Stattins forskningsprojekt "Nycklar till ett längre arbetsliv. Individuella och organisatoriska perspektiv". Han kommer tillsammans med bland annat forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin studera faktorer, knutna till arbetsplatsen, som styr arbetslivets längd.

 - Idag finns det klara kunskapsluckor, när det gäller vad som styr arbetslivets längd. Genom datainsamlingar och intervjustudier, ska vi bland annat kartlägga vilka typer av akriviteter som arbetgivaren vidtar i syfte att stimulera medarbetare till att senarelägga sin pensionsålder. Förhoppsningsvis kan vi förbättra kunskapen om arbetsplatsens betydelse när det gäller arbetslivets längd, säger Mikael Stattin vid Sociologiska institutionen.

Projektet finansieras under tre år. En central del är att studera om olika organisatoriska åtgärder påverkar medarbetares pensionspreferenser och faktiska pensionstidpunkt. Bakgrunden till studien är att Västerbottens läns landsting (VLL) har kompetensförsörjningsproblem. VLL initierar, för att möta arbetskraftsbristen, därför ett antal åtgärder som syftar till att stimulera medarbetare att senarelägga sin pensionstidpunkt och arbeta fram till 67 års ålder. Även faktorer som arbetsvillkor, familjesituation och hälsa och hur de påverkar möjligheterna till en förlängd yrkeskarriär, kommer att undersökas. Projektgruppen består av Mikael Stattin, Jens Wahlström, Arbets- och miljömedicin, Reidar Mykletun, professor i Stavanger samt Bengt Järvholm, Arbets- och miljömedicin.
Läs mer