"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-01-20

Nyfikna gymnasielever besöker Umeå universitet

NYHET Allt fler gymnasieelever vill veta mer om Umeå universitets naturvetenskapliga och tekniska program. I år deltar nämligen hela 50 elever i universitetets mentorskapsprojekt. Lördag den 22 januari är det en gemensam dag för alla elever och studenter.

Det är i år femte läsåret som Umeå universitets bedriver sitt mentorskapsprojekt mot gymnasieskolor i Umeå, Vännäs, Lycksele, Skellefteå, Örnsköldsvik och Robertsfors. Varje läsår har mellan 30 och 50 studenter från Umeå universitets tekniska och naturvetenskapliga program fungerat som mentorer åt varsin elev som går tredje året på naturvetenskapliga och tekniska gymnasieprogram.
– Det finns ett stort intresse för projektet bland både studenter och gymnasieelever. Antalet sökande har ökat varje år och skolor som inte tidigare har ingått i projektet har hört av sig för att få delta. De skolor som redan ingår i projektet har också varit måna om att projektet ska fortsätta, säger Roberth Byström, som är projektledare.

Målet är att elever som går tredje året på gymnasieskolans naturvetenskapliga och tekniska program ska få vägledning i valet av studier och en inblick i studentlivet. En viktig del handlar om att överbrygga gapen mellan universitet och gymnasieskolor, att ge gymnasieelever möjlighet att bekanta sig med en för dem ännu okänd miljö. Mentor och adept träffas i Umeå vid minst sex tillfällen. Utöver det har de regelbunden kontakt via telefon och e-post.

Nu på lördag den 22 januari är det dags för en gemensam dag. Alla mentorer och adepter träffas då för att lyssna till spännande föredrag, till exempel om bioteknik. Dagen startar kl 10.00 och avslutas cirka kl 14.00 på eftermiddagen. Alla föredrag kommer att hållas i KBC-huset, sal KB3B1. På kvällen arrangeras en ”sittning” på Nationernas Hus.

Media hälsas välkomna att delta under dagen. 
Se även www.acc.umu.se/~mentor

För ytterligare information, kontakta:

Roberth Byström, projektledareTelefon: 0731-826367
E-post: roberth.bystrom@chem.umu.se

Program Mentorskapsdagen 22 januari

10.00 Introduktion – Projektgruppen
10.15 Tropisk ekologi – Bent Christensen
10.45 Fysik – Patrik Norqvist
11.15 Rast
11.30 Bioteknik – Åsa Rasmuson-Lestander
12.00 Lunch
13.00 Kemi – Hans Andersson
13.30 Matematik – Lars-Daniel Öhman
14.15 Avslutning
18.00 Sittning på Nationernas Hus

Redaktör: Karin Wikman