"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-08-26

Nyheter inför teminsstarten vid Umeå universitet

NYHET Inskrivningen av nya studenter startar den 30 augusti. Drygt 4 000 nya studenter börjar i höst sina studier vid Umeå universitet.

– Umeå universitet fortsätter att vara ett attraktivt lärosäte för tusentals nya studenter, inte bara från hela Sverige utan från hela världen. Antalet ansökningar från utländska studenter har i princip fördubblats jämfört med i fjol, vilket visar att universitetets satsning på att stärka det internationella arbetet varit framgångsrikt, säger Lars Lustig chef för Studentcentrum.

Inskrivning sker måndag den 30 augusti och tisdag den 31 augusti.

Umeå studentkår

Inskrivning i Rotundan, Universumhuset, klockan 9.00–15.00.

NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår

Klockan 09.00–17.00 i glasgången mellan Naturvetarhuset och Universumhuset

MSU, medicinska studentkåren vid Umeå universitet

Klockan 10.00-16.00 i Kårhuset villan, sjukhusparken

Antagningen

Antagna till utbildningsprogram via VHS efter andra urvalet

Antal antagna 3 092
Antal program 118

Jämförande siffror ht 2003

Antal antagna 2 956
Antal program 118

Antal antagna till fristående kurs efter andra urvalet 2004

Antal antagna 7 786Reserver 1 104
Antal kurser 1 327 

Jämförande siffror hösten 2003 

Antal antagna 7 027Reserver 870
Antal kurser 1 130

Observera att det fortfarande rör sig om antagna. Det faktiska antalet studenter blir klart först när registreringen är avslutad, i slutet av september. Eftersom det startar kurser under hela terminen tillkommer även sent sökande efter registreringen.

De fem populäraste kurserna ht 2004

Kurs – totalt antal sökande – första hand

Organisering, ledning och styrning, 10p – 428 – 345Psykologi A1, 20p – 377 – 192Spanska baskurs, 10p – 369 – 167Juridisk översiktskurs, 10p (distans) 364 – 194
Företagsekonomi A, 20p  – 340 – 214

Mer antagningstatistik finns på: www.umu.se/studentcentrum/verksamhet/antagning/antagningens_bilagor/STATISTIK.SHTML

Kontaktperson

Lars Lustig, chef för StudentCentrumTel: 090 786 97 97, 073-620 50 01
E-post: lars.lustig@adm.umu.se

Nyheter från Studentcentrum

Tillsammans med studentkårerna vägleder Studentcentrum de nya studenterna och informerar om kommande verksamhet. Exempel på aktiviteter i höst är: våga tala kurser, studieteknik, wellbeing och Student Exchange Fair.

Kontaktperson

Helena Lindvall, Studentcentrum
Tel: 090-786 77 52

Studentcentrum har tagit över Studenthälsan

Den gamla stiftelsen Studenthälsan som tidigare var huvudman för hälsovården kommer i fortsättningen att arbeta som en bidragsstiftelse.Mer om hälsan finns på
www.umu.se/studentcentrum/halsan/index.html

Frågor besvaras av Lars LustigTel: 090-786 97 97
E-post: lars.lustig@adm.umu.se

International Office

Umeå universitet attraherar fler och fler studenter från utlandet. Vid terminsstart väntas mer än 400 utländska studenter anlända. Drygt 200 är utbytesstudenter som kommer från något av de partneruniversitet som Umeå universitet har avtal med. De övriga är studenter som sökt sig till universitet från hela världen, främst från Asien och Afrika. Studenterna kommer från omkring 50 olika länder.

Det finns flera skäl till att allt fler söker sig till Umeå universitet. En orsak är att fler kurser och program har engelska som undervisningsspråk. Andra faktorer är att det numera är svårt för utländska studenter att studera i USA och att studier vid ett svenskt universitet är avgiftsfritt.

Kontakta International Office för mer information om utländska studenter. Det finns också möjlighet att träffa studenter

Kontaktperson

Per A Nilsson, chefInternationai OfficeTel: 090-786 68 66, 070-23 66 230
E-post: per.nilsson@adm.umu.se

Nya utbildningar och kurser Teknisk- naturvetenskaplig fakultet

Tekniska högskolan startar i höst tre yrkeshögskoleprogram på 80 poäng:

Utbildning till medieproducent

Studenterna lär sig att producera media i olika former, allt från trycksaker till animationer på webben.

Kontaktperson

Per Kvarnbrink 090-786 67 22
E-post: per.kvarnbrink@tfe.umu.se

Nät- och kommunikationsutveckling

Under utbildningen lär sig studenterna hur kommunikationssystem fungerar. De studerar hur en dator fungerar, programmering, operativsystem, kommunikationsteknik, telesystem och webbteknik.

Kontaktperson

Ulf Holmgren:Tel: 090-786 77 65
E-post: ulf.holmgren@tfe.umu.se

I Skellefteå ges en utbildning i fastighetsmäkleri som är mycket populär. Totalt har 385 förstahandssökande konkurrerat om programmets 30 platser.

Kontaktperson

Jörgen Markgren 0910-58 54 70, mobiltel. 070-371 22 25, E-post: jorgen.markgren@adm.umu.se Receptarieprogrammet som startade hösten 2003 kommer i år även att ges i Örnsköldsvik.

Nya utbildningar vid samhällsvetenskapliga fakulteten:

Livsmedelsprogrammet

Programmet riktar sig till de som är intresserade av att arbeta inom livsmedelsområdet. Det är en tvåårig utbildning som ger grundläggande kunskaper i förädling av råvaror och hantering av mat samt kunskaper i produktionsteknik och ekonomi.

Kontaktperson:

Lars Löfgren är ny föreståndare för Restauranghögskolan. Tel: 090-786 68 46
E-post: lars.lovgren@chem.umu.se 

Idrottsvetenskapliga programmet

Idrottspedagogprogrammet ersätts av Idrottsvetenskapliga programmet. Programmet ger kompetens för strategiskt arbete med utveckling och ledning inom idrotten, friskvårds- och fritidssektorn.

Kontaktperson:

Ingemar Wedman är ny föreståndare för Idrottshögskolan 
Tel: 070-958 87 16 

Turismprogrammet

Turismprogrammet är ett brett och tvärvetenskapligt program som kombinerar samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap. I denna turismutbildning är det kulturgeografi som är huvudämne.

Kontaktperson

Dieter MüllerTel: 090-786 63 66, 070-216 43 27
E-post: dieter.muller@geography.umu.se

Digital redigering och postproduktion, 20 p

Kursen vänder sig till de som är intresserade av att jobba inom film-, TV- eller reklambranschen men bland annat specialeffekter och bearbetning av digitalt material

Kontaktperson:

Charlotte Wiberg, institutionen för informatikTel: 090-786 68 20Mobil: 070-201 15 40
E-post: cwiberg@informatik.umu.se

Humanistisk fakultet

Invigning av den nya Manusutbildningen för film och TV

Nu börjar de första sjutton studenterna den nya manusutbildningen för film och TV, en utbildning vars motsvarighet i omfattning bara finns vid Dramatiska institutet.

Läs mer på adress:
www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1525

Kontaktpersoner:

Claes-Göran Liljeborg
Tel: 070-823 88 14

Dan-Ove Willmaninstitutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk
Tel:090-786 96 73 

En ny utbildning med inriktning på dokumentärfotografi startar också.Läs mer om utbildningen på
www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1379

Kontaktperson:

Kjell Engman Lundberg, institutionen för kultur och medier
Tel: 070-346 1276

Arkeologistudenter undersöker samband mellan hällristningar och boplats Under september månad kommer studenter i arkeologi vid Umeå universitet att befinna sig på resande fot. Vid den vackra Nämforsen i Ångermanland ska de undersöka en gammal boplats och försöka ta reda på om det var människorna som bodde där som ligger bakom de hällristningar som finns på klipporna i närheten.

Kontaktperson:

Professor Thomas Larsson
Tel: 070-517 52 32

Allt fler studerar humaniora via internet

Utvecklingen av humanistiska nätkurser fortsätter och studentema är positiva. Som exempel kan nämnas att 160 personer vill studera media- och kommunikation A via nätet, 200 vill studera Engelska A och 120 personer har sökt nätkursen Spanska A.

Redaktör: –