"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-08-25

Nyheter inför terminsstarten vid Umeå universitet 2006

NYHET Omkring 5 000 nya studenter förväntas börja sina studier i höst vid Umeå universitet. Terminen startar den 28 augusti, inskrivningen sker under olika former och tidpunkter hos de tre kårerna.

– Trots nedgången i ansöknings- och antagningssiffror förväntar vi oss att omkring 5 000 nya studenter kommer till terminsstarten. De som inte har sökt i år tror jag kommer att komma tillbaka i sinom tid. Jag tror allt mer på att dagens 19- och 20-åringar väljer att skjuta upp sin studiestart något eller några år, säger Lars Lustig, chef Studentcentrum, Umeå universitet.

Allt fler utländska studenter söker sig till universitetet, närmare 500 kommer till terminsstarten.

– En förklaring till ökningen är att Umeå universitet har ett gott rykte och har gjort stora insatser inom mottagning och social service för inkommande studenter, säger Per A Nilsson, chef för International Office.


Umeå universitet och dess nya ledning fortsätter att utveckla universitetet. Den 6 september invigs det nya Universum som har fått en kraftig ansiktslyftning som ska bidra till ökad trevnad och ge studenterna bättre service. Renoveringen har utförts av Akademiska Hus. En om- och tillbyggnad av biblioteket pågår också. Universitet går vidare i IT-åldern med projekt kring podsändningnar som en del av undervisningen.

Universitetsstyrelsen har också nyligen tagit en handlingsplan för 2007–2009 som stakar ut universitetets fortsatta arbete för att bli ett ännu konkurrenskraftigare universitet inom såväl utbildning som forskning. Umeå universitet är ett av få kompletta universitet i landet med ett mycket brett utbildningsutbud, studenterna kan välja bland drygt 1 770 kurser och över 240 program.

– En enkätundersökning visar att våra studenter trivs med att studera vid Umeå universitet och att de är nöjda med sin utbildning. Men vi slår oss inte till ro med detta. Vi jobbar intensivt med att vidareutveckla bland annat vår studentservice. Studenter, lärare och ledning arbetar i gemensamma projekt för att göra universitetet ännu bättre. Utvärderingar av våra utbildningar visar att de håller mycket god kvalitet, detta tror jag till stor del beror på att studenterna är centrala i vårt kvalitetsarbete. Arbetet med att göra campus levande under i stort sett hela dygnet har också inletts, säger Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning.

Nya utbildningar

Några nya utbildningar som kan nämnas är Psykologprogrammet med inriktning mot idrott (200 poäng). Umeå universitet är ensamma i landet om den inriktningen och den är mycket populär. Totalt har 499 personer sökt till utbildningen ocgh det går 12,5 sökande per plats. Programmet leder till psykologexamen men har inslag av idrottsinriktade kurser t. ex idrottsmedicin samt möjlighet att inrikta examensarbetet mot idrottsområdet.

Kontaktperson: Åke Granberg, institutionen för psykologi
Tel: 090-786 60 45

En annan utbildningsnyhet är Retail and Supply Chain Managementprogrammet (120/160 poäng). En ekonomutbildning med särskild inriktning mot handel och logistik.

Kontaktperson: Kerstin Nilsson, Handelshögskolan
Tel: 090-786 61 56

Från och med i höst antas åter studenter till röntgensjuksköterskeutbildningen i Umeå, efter två års uppehåll. 

Den riksunika utbildningen Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot coaching och idrottsmedicin som förbereder för arbete inom idrottsrörelsen, till exempel som tränare är en annan utbildniingsnyhet. 

Språkkonsultutbildning (120 p) 

En rad magister/masterprogram startar också under hösten.

Detta händer vid terminsstarten:

ndag 28 augusti• Inskrivning för internationella studenter som inte kommer via utbytesprogram, så kallade free movers.• Registering på Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK:s expedition.
• Orientation Courseför internationella utbytesstudenter på Iksu klockan 13.30 och 14.30

28 och 29/8 kl 09.00–16.00 NTK:s inskrivning för nyantagna studenter i glasgången mellan Naturvetarhuset och Universum.

Tisdag 29 augusti, Umeå studentkår har mässa i stället för inskrivning – hörsalsrundan

Onsdag 30 augusti, Samhällsvetarhuset: Humanistiska fakulteten hälsar nya och gamla studenter välkomna och öppnar samtidigt humanisthuset för alla intresserade Umeåbor. Kl. 16-18 bjuder de in till Humanistmingel!

Måndag 4 september, inskrivning Medicinarstudenter, Villan 10.00–16.00 (flest kring lunch)

Onsdag 6 september• NTK:s välkomstdag, kårstyrelsen presenteras m.m. i Aula Nordica samt det stora Dammplasket kl 12.00 – lekar i dammen med NTK• Studentsportardag
• Invigning av Universum

Torsdag 7 september – Välkomstarrangemang

Som i ett led i det goda värdskapet arrangerar studentkommunsamarbetet den 7 september ett välkomstarrangemang på campus. Då hälsar vi både nya som gamla studenter välkomna. Det firas med uppträdanden med lokala artister och studentföreningar, massor med nyttig information, tävlingar, "prova på-stationer" med t.ex. paintball, blåsrörsskytte och mycket mer roligt. Allt kommer att ske på campusområdet, vid dammen.

Arrangemanget pågår från kl. 12:00 och avrundas ca kl. 22.00.

Umeå universitets handlingsplan: www.ledning.umu.se/dokument/handlingsplan_2007-2009.pdf

Redaktör: Carina Dahlberg