"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-17

Nylanserad hälsostudie med fokus på barn rekryterar deltagare nummer 500

NYHET Hälsoundersökningen Northpop, som lanserades i maj 2016 av Umeå universitet och Västerbottens läns landsting, är en longitudinell studie med fokus på risk- och friskfaktorer hos barn. Genom att bjuda in alla blivande föräldrar i Västerbotten att bidra till projektet att samla hälsodata byggs ett material för forskning med målet att förebygga exempelvis astma, fetma och ADHD.

Magnus Domellöf undersöker lille Teal, som tillsammans med hans mamma Maria Abrahansson deltar i Northpop-studien. Foto: Elin Berge.

– Rekryteringen av den 500:e deltagande familjen är en första milstolpe för Northpop. Genom att samla in denna unika och rika mängd hälsodata bygger vi en blivande guldgruva för framtida medicinsk forskning kring sjukdomar som är vanliga hos barn. Även om studien är unik i sitt specifika fokus på hälsa i livets första skede så är samtidigt långsiktiga befolkningsstudier för folkhälsoforskning en stolt västerbottnisk tradition, säger professor Magnus Domellöf, som är huvudansvarig för Northpop.

Northpop kommer att möjliggöra för studier av påverkbara riskfaktorer som forskning visat kan påverka hjärnans utveckling hos foster och småbarn och leda till senare skolproblem och beteendeproblem, inklusive ADHD och autismliknande tillstånd. Riskfaktorer av intresse är exempelvis D-vitaminbrist, jodbrist, exponering för miljögifter samt stress under graviditeten. Studien omfattar även barnets kostvanor och tidiga uppväxtmiljö såsom utvecklingen av barnets normala tarmflora. Även samspelet mellan miljöfaktorer och ärftliga faktorer kommer att kunna studeras.

Christina West
Foto: Mattias Pettersson

– Vi vet exempelvis att astma, allergier, övervikt och skolsvårigheter ökat bland barn de senaste decennierna. Med Northpop kommer vi att på djupet kunna undersöka vilken roll som arv och miljö spelar under barnets första år, säger docent Christina West, som är barnläkare och forskningsansvarig i Northpop.

I Northpop samlar vårdpersonal in olika sorters hälsodata från barnet i samband med rutinmässiga hälsokontroller fram till att barnet är 7 år.

Hanna Nyström
Foto: Mattias Pettersson

– Vi har inlett ett väldigt fint samarbete där personal i hela kedjan från mödrahälsovården och förlossningen till BB och barnhälsovården hjälper till att bygga upp Northpop, säger Hanna Nyström som är studiebarnmorska i Northpop.

Deltagarnas prover som lämnas i Northpop kommer förvaras frysta i en biobank vid Norrlands universitetssjukhus. I webbaserade enkäter för föräldrarna ställs frågor om barnets och familjens hälsa, sjukdomar samt kost- och levnadsvanor.

Målet 10 000 studiedeltagare

Samtliga gravida i Västerbotten bjuds in att delta i Northpop och får information per post om undersökningen. Rekryteringen sker i samband med att de gravida genomgår den rutinmässiga ultraljudsundersökningen vid graviditetens 18:e vecka. För att nå en bred bas av deltagare kommer informationsmaterialet att översättas till flera av de språk som är vanliga i länet.

– Efter ungefär ett halvår har vi rekryterat 500 deltagande familjer här i Umeå. Nu expanderar vi rekryteringen till Skellefteå och Lycksele, vilket vi hoppas ska ge deltagandet en rejäl skjuts mot vårt ambitiöst satta mål på 10 000 deltagare inom fem till sju år, säger Magnus Domellöf.

Northpops projektsida finns mer information om studien. Där kommer också publicerade forskningsresultat som Northpop genererar att delas med deltagare och allmänheten: www.northpop.se

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Domellöf, Professor och BarnläkareInstitutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitetBarn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, UmeåTelefon: 090-785 2128
E-post: magnus.domellof@umu.se

Christina West, Docent och BarnläkareInstitutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitetBarn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, UmeåTelefon: 090-785 2111
E-post: christina.west@umu.se

Hanna Nyström, Ansvarig studiebarnmorskaInstitutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitetBarn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, UmeåTelefon: 072-245 4557
E-post: info@northpop.se

Redaktör: Daniel Harju