"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-22

Nypublicerad rapport för den nationella utvärderingen av läslyftet

NYHET Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Centrum för utvärderingsforskning (UCER) publicerar nu en tredje rapport inom ramen för den nationella utvärderingen av läslyftet. I rapporten analyseras 14 nya moduler från Skolverkets lärportal.

I utvärderingen i stort undersöks avtryck och effekter av Läslyftet på bl.a. undervisningen och kollegialt lärande. Den utförs av en grupp forskare vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet, tillsammans med forskare vid Göteborgs, Karlstads och Oslo universitet. I juni 2019 kommer utvärderingens slutrapport.

I juni 2016 publicerades delrapport 1 innehållande en analys av de 13 moduler som deltagare i Läslyftet kunde välja bland under läsåret 2015/16. I den nya rapporten analyserar Astrid Roe och Michael Tengberg  ytterligare 14 moduler som deltagande skolor kunnat välja bland under läsåret 2016/17.

– Vår förhoppning är att rapporten kan komma till användning i det fortsatta arbetet att vidareutveckla Läslyftets moduler och likaså i andra satsningar som syftar till att utveckla elevers språk-, läs- och skrivutveckling, säger Anders Hanberger, projektledare för utvärderingen, UCER, Umeå universitet.

Mer information om projektet och tidigare rapporter