Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Publicerad: 02 apr, 2012

Nystartat forskarnätverk med idrottens prestationssystem som studieobjekt

NYHET Nätverkets övergripande målsättning är att koordinera en tvärvetenskaplig och långsiktig forskning med hänsyn tagen till både struktur och aktör utifrån bl.a. pedagogiska, psykologiska, sociologiska och medicinska perspektiv.

Syftet är att via empiriska och teoretiska analyser problematisera relationen mellan den strukturella nivån och aktörsnivån i syfte att öka kunskapsbildningen om statlig styrning, policy och regelsystem, idrottsverksamhet och idrottspraxis i relation till idrottens prestationssystem.

Nätverket utgörs i ett inledande skede av forskare vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Vid båda lärosätena har det pågått och pågår forskning inom nämnda område och genom att samarbeta är ambitionen att utveckla en tvärvetenskaplig holistisk nationell och internationell konkurrenskraftig forskning.

Kontaktperson Tor Söderström
E-post: tor.soderstrom@pedag.umu.se

Redaktör: Anna Svanbeck