"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-16

Nytänkande i pandemins spår

NYHET Covid-19 har inneburit många utmaningar. Men pandemin har också drivit fram nytänkande, samarbete och försök att hitta lokala sätt att möta vardagliga behov. Exempel på detta delade forskare vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet med sig av under webbinariet ”Omtänk, omtag, omtanke – social innovation i pandemins spår”.

Text: Lena Holmberg

Webbinariet anordnades av Social Innovation i Norr som en slags digital uppvärmning inför höstens kommande konferens på samma tema.  

Vill göra det enkelt att hjälpas åt

Först ut var Per Levén från Institutionen för informatik. Han presenterade en digital delningsplattform kallad Umigo. Tanken bakom prototypen är att skapa förutsättningar för mer levande och hållbara lokalsamhällen genom att göra det enkelt för vem som helst att dela vad som helst. Utan att för den skull behöva vara en digital virtuos.

– Det finns redan lösningar för att göra saker ihop även om man inte känner varandra, likt transporttjänsten Uber. Tyvärr har de ofta haft svårt att slå igenom på mindre orter. Antingen för att de är för dyra att ansluta sig till och underhålla eller för att användarunderlaget är för litet, förklarade han.

Det ska gå att lösa problem även om globala värdekedjor havererar

Med Umigo hoppas Per Levén och hans kollegor kunna uppmuntra till fler ”gräsrotsinitiativ”. Röda Korset har redan testat protypen för att synka volontärer med äldre personer runtom i Umeå som behöver hjälp med matleveranser. Men plattformen skulle lika gärna skulle kunna användas för att samla information om lokala entreprenörer i syfte att göra det lättare att hitta tillgänglig expertis i närområdet. Eller av byn som önskar skapa ett lokalt Karma för att minska matsvinnet.   

– Det ska gå att lösa problem även om globala värdekedjor havererar, som nu i pandemitider. Vi vill att fler ska börja tänka: ”Finns det någon i min närmiljö som kan hjälpa mig med mitt behov?”

Hoppas minska ensamhet med social aktivitet på recept

Näst på tur var Ingeborg Nilsson, professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Hon berättade om projektet Social aktivitet på recept, där forskare tillsammans med hälsocentralen Husläkarna och Kultur för seniorer vid Umeå kommun har startat ett samarbete för att försöka minska ensamhetsproblematiken hos äldre.

– Ensamhet skadar vår hälsa. Det anses idag vara värre än fetma och lika farligt som alkoholism eller att röka femton cigaretter om dagen. Därför är det så viktigt att försöka göra något åt situationen. Tyvärr slog corona till precis när vi skulle börja testa vår modell, berättade Ingeborg Nilsson.

Ensamhet är skadligare än fetma och lika farligt som alkoholism

Med uppmaningar om att undvika sociala kontakter, särskilt för äldre, fick samverkansprojektet lägga testerna på is. Istället har de ägnat det gångna året åt strategiarbete. Förfinat modellen för att möta och förebygga ensamhet. Identifierat olika utmaningar och möjligheter.
Enligt Ingeborg Nilsson har ensamheten av förklarliga skäl ökat under isoleringen. Men i takt med att allt fler vaccinerar sig ljusnar nu utsikterna för att äntligen kunna testa modellen i praktiken.

– Behovet av social aktivitet på recept ökar i pandemins fotspår. Det blir lite som när man har hållit andan; man känner ett större behov av syre. Nu hoppas vi kunna stimulera lokala organisationer och föreningar till att systematiskt erbjuda seniorer ett socialt sammanhang och på så sätt hjälpa dem att må bättre.

Strävar efter hållbarare matvanor och mindre svinn

Dagens sista talare var Wiebke Reim från Entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. I sin presentation av projektet Make food, not waste – business models development for fish from Norrbotten förklarade hon hur olika slags fiskar och matavfall kan nyttjas på ett bättre, mer hållbart sätt.

– Många fiskar, som braxen, äts inte bara för att den inte ses som en klassisk matfisk. Detta trots att det finns mycket av den, den är nyttig och lagrar inte tungmetaller som vissa andra arter, plus att Östersjön skulle må bra av att den fiskades mer. Ett annat problem är att vi sällan tar vara på hela fisken när vi producerar mat, utan slänger mycket, förklarade Wiebke Reim. 

Pandemin har gjort det tydligt att vi inte alltid kan förlita oss på import

Ihop med Guldhaven Pelagiska och Braxen.nu arbetar hon för att försöka utveckla cirkulära affärsmodeller för fiskproduktion, analysera marknadens behov och öka kundernas acceptans för alternativ. Här behövs enligt Wiebke Reim motivation i alla led för att driva igenom förändring. Det gäller att kommunicera och synliggöra värdet för miljön, samhället, företagen och individen.

– Samtidigt har pandemin gjort det tydligt att vi inte alltid kan förlita oss på import. Den har fått oss att ifrågasätta hur självförsörjande vi egentligen är. Därför ser vi ett ökat intresse för regionala matvaror, sådant vi kan producera nära där vi lever och bor. Något som på sitt sätt är positivt för den här typen av forskning.

Lyckad uppvärmning inför höstens konferens

Webbinariet lockade närmare 70 deltagare, från Bryssel till Luleå. En av arrangörerna, Anna Sandström Emmelin på Enheten för forskningsstöd och samverkan vid Umeå universitet, förklarade att spridningen var glädjande stor även branschmässigt med intresserade från såväl offentlig, privat och idéburen sektor som från akademin.

– Det här var en uppvärmning inför konferensen Social Innovation i Norr som kommer att arrangeras för femte gången den 27 oktober. Då bjuder vi in deltagare från samhällets alla sektorer och spinner vidare på temat omtag, omtänk och omtanke. Om det går att mötas fysiskt då, alternativt om konferensen blir digital eller en kombination av båda, återstår att se. Oavsett är alla nyfikna varmt välkomna, sade Anna Sandström Emmelin.

Kort om Social Innovation i Norr

Umeå universitet är en nod till den nationella kunskapsplattformen Mötesplats Social Innovation och arrangerar årligen konferensen tillsammans med noden vid LTU, Coompanion, kommunerna i Umeå, Luleå, Skellefteå, Region Norrbotten och Region Västerbotten.

socialinnovationinorr.se