"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-04

Nytt avancerat system för läkemedelsforskning

NYHET Kempestiftelserna har beviljat Mikael Elofsson vid Umeå universitet 1,8 miljoner för inköp av en substanssamling bestående av 10 000 unika föreningar. Forskare kommer tack vare detta att kunna identifiera substanser som bl.a. kan användas för att utveckla läkemedel.

Substanssamlingen kommer att vara nyckelkomponenten i den enhet för höghastighetssållning, HTS, som inom kort kommer att finnas vid Umeå universitet.

HTS är en förkortning av engelskans ”high throughput screening”. Tekniken innebär att man använder enkla biologiska testsystem för att i en stor substanssamling snabbt och effektivt kunna identifiera biologiskt aktiva föreningar, det vill säga molekyler som kan påverka kroppen.

Förutom Kempestiftelserna bidrar även Umeå kommun med 200 000 kronor till HTS-enhetens uppbyggnad.

Alla större läkemedelsföretag har idag enheter som utför HTS i automatiserade och robotiserade system. HTS används primärt för att hitta substanser som kan användas som kemiska startpunkter i den oftast mer än tio år långa process som leder fram till ett färdigt läkemedel. I stor skala är HTS mycket resurskrävande både med avseende på personal, utrustning, och driftskostnader vilket har begränsat tillämpningen av HTS i den akademiska världen och små företag.

HTS har förutom i läkemedelsutveckling också en stor potential inom grundforskning. Biologiskt aktiva substanser kan användas som verktyg i studier som syftar till att förstå proteiners funktion i det komplexa system en cell utgör. Metoden att använda HTS för att få fram sådana kemiska verktyg för grundforskning är effektiv och har framförallt fått fäste i USA.
– I Europa finns bara några få akademiska HTS-enheter. Verksamheten i Umeå kommer därför att vara unik både ur internationellt och nationellt perspektiv. Målet är att HTS-enheten vid Umeå universitet ska kunna erbjuda akademiska forskargrupper och små bioteknikföretag möjligheten att till en rimlig kostnad kunna utföra HTS, berättar Mikael Elofsson, lektor vid kemiska institutionen.

Många forskargrupper och små företag har idag målproteiner t.ex. enzymer och receptorer, som är intressanta för grundforskning och för möjligheten att utveckla nya läkemedel. Substanssamlingen är kärnan i en HTS-enhet men för att kunna utföra en sållning krävs också speciella instrument och lämpliga lokaler. HTS-enheten kommer att placeras i Umeå Biotech Incubator som ligger i hjärtat av Umeå universitet.

Umeå Biotech Incubator är en naturlig länk mellan akademisk och kommersiell verksamhet och är specialanpassad för att möjliggöra starten av nya bioteknikföretag. Ett sådant företag är det Umeåbaserade företaget Innate Pharmaceuticals AB som tillhandahåller olika instrument som krävs för HTS, t.ex. instrumentering för hantering av vätskevolymer ner till en miljondels liter.

Ett flertal forskargrupper har redan nu visat intresse för att nyttja enhetens kapacitet. Målet är att kunna utför de första sållningsundersökningarna tidigt under hösten 2005.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Elofsson, lektor vid kemiska institutionen Telefon: 090-786 93 28, 073-620 51 62 E-post: mikael.elofsson@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman