"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-28

Nytt avtal med Elsevier

NYHET Bibsamkonsortiet har tecknat ett nytt läs- och publiceringsavtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier. Det innebär att Umeåforskare återigen får tillgång till förlagets drygt två tusen tidskrifter. Dessutom kommer forskningsartiklar inskickade efter 1 januari 2020 att kunna publiceras omedelbart öppet tillgängligt (open access).

Det nya avtalet innebär:

  • Från 1 januari 2020: Obegränsad öppet tillgänglig publicering i Science Direct Freedom Collection (inklusive tidskrifter från lärda sällskap), Cell Press och alla öppet tillgängliga tidskrifter
  • Från 1 januari: Öppet tillgänglig publicering av 100 artiklar i Cell Press hybridtidskrifter, vilket täcker hela konsortiets publicering i dessa tidskrifter
  • Från 1 januari: Publicering med CC-BY licens (eller annan öppen licens enligt författarens önskemål)
  • Från 28 november 2019: Läsrättigheter till Science Direct Freedom Collections cirka 2000 tidskrifter från 1995, och som tillval Cell Press (14 tidskrifter)
  • Nytt! Hybridtidskrifterna i The Lancet-tidskriftsfamilj, The Lancet, Lancet Infectious Diseases, Lancet Neurology och Lancet Oncology ingår inte i avtalet med fria APC:er

Fördjupad information om Elsevier-avtalet