"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-04

Nytt avtal ska minska mängden köpt energi

NYHET Umeå universitet har tecknat ett avtal med Akademiska hus om att minska mängden köpt energi på Universitetsbiblioteket. På sikt är bedömningen att universitetet ska kunna spara el motsvarande årsförbrukningen i 20 villor.

En utredning med mindre tester av pilotkaraktär är redan genomförd och det bedöms finnas en potential att minska mängden köpt energi med cirka 28 procent. Framför allt kommer detta att kunna uppnås genom ny teknik för belysningsstyrning.

Satsningen ligger helt i linje med Umeå universitets vision och mål 2020 om att universitetets lokaler ska vara energieffektiva. Dessutom följer avtalet de miljömål som universitetet har satt upp. I dessa mål framgår bland annat att den årliga energiförbrukningen ska begränsas.

Redaktör: Karin Wikman