"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-22

Nytt avtal stärker forskning, utbildning och vård i Västerbotten

NYHET Umeå universitet och Västerbottens läns landsting har tecknat ett nytt regionalt samverkansavtal. – Samverkan oss emellan är en framtidsfråga för hela Norrland. Jag är glad över att vi har haft ett så bra samarbete under hösten och att vi kommit fram till detta viktiga avtal, säger universitetsdirektör Lars Lustig.

Umeå universitet och landstinget har flera gemensamma verksamhetsområden framför allt inom utbildning och klinisk forskning.

Avtalet består dels av en gemensam avsiktsförklaring som innehåller visioner för utbildningarna inom samverkansområdet, visioner för den kliniska forskningen samt visioner för hälso- och sjukvården dels av en formell avtalsdel som bland annat reglerar den nya gemensamma samverkansorganisationen.

– Vi vill ordna vårt samarbete med Umeå universitet på bästa sätt. Vi måste använda de resurser som vi gemensamt förfogar över så bra som möjligt. Tillsammans vill vi lyfta fram universitetssjukhuset och Umeå universitet som Sveriges främsta, oavsett om det handlar om forskning, utbildning eller specialiserad sjukvård. Utifrån avtalet jobbar vi nu framåt mot visioner och mål som vi delar, och med strategier som vi kommit fram till gemensamt, säger landstingsdirektör Sofie Edberg.

– Det är en framtidsfråga för hela Norrland att vi förmår samarbeta och utveckla medicin- och vårdutbildningarna, forskningen och sjukvården så att vi även i framtiden har ett universitetssjukhus i Umeå. Därför är det också viktigt att vi styr forskningsresurserna mot kvalitativt högstående projekt vilket också regleras i avtalet, fortsätter Lars Lustig.

Enligt samverkansavtalet ska 35 procent av de så kallade ALF-medlen, (en ersättning staten lämnar till sjukvårdshuvudmän för att de tillhandahåller lokaler, personal och andra resurser som krävs för grundutbildning av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning) som framför allt går till klinisk forskning, utlysas i öppen konkurrens.

– Den kliniska forskningen är av stor betydelse för hälso- och sjukvården. All klinisk forskning och utveckling är ytterst till för våra patienter, framhåller landstingsstyrelsens ordförande Levi Bergström.

Avtalet som har godkänts både av landstingsstyrelsen och universitetsstyrelsen och undertecknas i dag av de båda parterna.

Pressbild finns på: http://www8.presskontakt.umu.se/pressbilder/aktuella.html

Kontaktpersoner: Lars Lustig, universitetsdirektör, Umeå universitet Tel: 090-786 97 97 Mobil:073-620 50 01
E-post. Lars.lustig@adm.umu.se

Sofie Edberg, landstingsdirektör Tel: 090-785 72 40 Mobil: 070-349 72 40
E-post: sofie.edberg@vll.se

Redaktör: Carina Dahlberg