"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-08-27

Nytt behandlingshopp för försummade infektioner hos kvinnor

NYHET Immunceller som kopplas till astma och allergi, så kallade mastceller, styr immunsvaret vid infektioner av svampen Candida albicans, som orsakar svampinfektioner i underlivet. Det visar en grupp Umeåforskare i en studie som presenteras i den ansedda tidskriften Nature Scientific Reports.

– Svampinfektioner i underlivet, fungal vaginit, är ett vanligt hälsoproblem och drabbar cirka 75 procent av alla kvinnor någon gång i livet. Sverige har redan uppnått mycket för att minska ojämlikheten mellan könen, men infektionssjukdomar som drabbar kvinnor är fortfarande understuderade. Denna upptäckt ger oss ökad förståelse för vad som händer när kroppen upptäcker ett svampangrepp och ger oss även nya möjligheter att utveckla strategier för att förbättra kvinnohälsan, säger Constantin Urban, forskare och gruppledare vid Molekylär infektionsmedicin Sverige, MIMS, Umeå universitet, som är studiens huvudförfattare.

Candida albicans är hos de flesta människor en del av den så kallade normalfloran. Svampen kan dock orsaka allvarlig sjukdom eller dödsfall hos personer med nedsatt immunförsvar utöver ytliga infektioner som fungal vaginit. Även om de sistnämnda infektionerna inte är livshotande har de stor inverkan på kvinnornas livskvalitet. Trots detta är forskningsinsatserna på området små och det finns i dag bara ett fåtal, ofta ineffektiva behandlingsformer.

– En drivkraft i vår forskning har varit att skapa en bas för utveckling av nya effektiva behandlingsformer mot svampinfektioner, men också att skapa uppmärksamhet kring de dolda kvinnosjukdomar som dessa svampinfektioner kan orsaka, säger José Pedro Lopes från Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, som tillsammans med Marios Stylianou är studiens försteförfattare.

Constantin Urban och hans team har i nära samarbete med Gunnar Nilsson, en världsledande expert på mastcellbiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, studerat det immunsvar som mastceller åstadkommer vid mötet mellan Candida albicans. Mastceller är extremt känsliga för mikrobiella inkräktare och rekryterar andra immunceller, samt reglerar deras aktiviteter i detalj för att slå ner infektioner orsakade av Candida albicans.

Mastcellen är en typ av immuncell som har en välkänd koppling till astma och allergier. Därför anser forskarna att det finns ett stort antal läkemedel som har förutsättningar för att kunna förbättra dagens behandlingsarsenal mot svampinfektioner.

– Det är vår plikt att sätta upp forskningsmål som kan hitta och påverka utvecklingen av svampinfektioner. Vi hoppas nu att våra forskningsinsatser ska kunna bidra till att minska den sjukdomsbörda dessa infektioner orsakar både för individen och samhället, säger Constantin Urban.

Läs artikeln i Nature Scientific Reports

För mer information, kontakta gärna:

Constantin UrbanTelefon: 090-785 11 43
E-post: constantin.urban@mims.umu.se

Om studien

Scientific Reports 5, Article number: 12287 (2015), Opportunistic pathogen Candida albicans elicits a temporal response in primary human mast cells. José Pedro Lopes, Marios Stylianou, Gunnar Nilsson, Constantin F. Urban.

DOI: 10,1038 / srep12287

Redaktör: Mattias Grundström Mitz