"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-11

Nytt blodtest effektivt sätt att upptäcka och klassificera cancer

NYHET Ett nytt RNA-test av blodplättar kan användas för att upptäcka, klassificera och lokalisera cancer genom att analysera innehållet i ett blodprov från motsvarande en droppe. Genom en ny metod för blod-baserade RNA-test av blodplättar, även kallade trombocyter, har forskare lyckats identifiera cancer med 96 procent träffsäkerhet och skilja mellan olika sorters cancer med 71 procent träffsäkerhet.

Resultaten framgår av en studie som nyligen publicerades i forskningstidskriften Cancer Cell.

– Att kunna upptäcka cancer tidigt är livsavgörande. Vi har undersökt hur en helt ny blod-baserad biopsimetod kan användas för att upptäcka cancer, vilket i framtiden kan innebära att ett invasivt cellvävnadsprov inte behövs för att ställa diagnos på exempelvis lungcancer. I studien identifierades så gott som alla cancerfall, vilket visar att blod-baserade biopsitest har enorm potential att förbättra tidig detektion av cancer, säger Jonas Nilsson, cancerforskare vid Umeå universitet och medförfattare av artikeln.

I studien har forskare vid bland annat Umeå universitet undersökt hur en ny metod för blod-baserade RNA-test – djupsekvensering av mRNA – av blodsbeståndsdelen blodplättar (trombocyter) kan användas för att upptäcka och klassificera cancer. Forskningsresultaten visar att blodplättar kan utgöra en komplett och lättillgänglig blod-baserad källa för prover och därmed användas för cancerdiagnostik samt vid val av lämpliga behandlingsmetoder.

Bild av Jonas Nilsson vid Umeå universitet.
Jonas Nilsson, forskare vid Umeå universitet.

I studien jämfördes blodprover från 283 personer, varav 228 personer hade någon form av cancer medan 55 var cancerfria. Genom att jämföra blodprovernas RNA-profiler kunde forskarna identifiera förekomsten av cancer med en träffsäkerhet på 96 procent bland patienter. Bland de 39 patienter i studien som hade en tidigt upptäckt cancer kunde 100 procent av fallen identifieras och klassificeras.

I följdtester där samma metod användes kunde forskare med hitintills oöverträffad 71-procentig säkerhet identifiera ursprunget hos tumörer bland patienter som redan fått diagnoserna lung-, bröst-, bukspottkörtel-, hjärn-, lever-, och tjock- och ändtarmscancer. Dessutom så kunde proverna sorteras in i olika undergrupper efter molekylära skillnader i cancerformen, vilket är av stor nytta vid val av behandlingsmetoder.

Läs artikeln i tidskriften Cancer Cell

Om studien:

Cancer Cell, Article: RNA-Seq of Tumor-Educated Platelets Enables Blood-Based Pan-Cancer, Multiclass, and Molecular Pathway Cancer Diagnostics. Myron G. Best, Nik Sol, Irsan Kooi, Jihane Tannous, Bart A. Westerman, François Rustenburg, Pepijn Schellen, Heleen Verschueren, Edward Post, Jan Koster, Bauke Ylstra, Najim Ameziane, Josephine Dorsman, Egbert F. Smit, Henk M. Verheul, David P. Noske, Jaap C. Reijneveld, R. Jonas A. Nilsson, Bakhos A. Tannous12, Pieter Wesseling12, and Thomas Wurdinger. DOI: 10.1016/j.ccell.2015.09.018

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Nilsson, forskare vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitetTelefon: 090-785 85 61, 070-270 66 60
E-post: jonas.a.nilsson@umu.se

Redaktör: Daniel Harju