"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-06

Nytt centrum för livsviktiga modeller

NYHET IceLab är ett nytt centrum för unga forskare vid Umeå universitet. De arbetar med att förstå levande system med hjälp av teoretiska modeller – allt från hur barkborrar angriper skogar till hur information sprids mellan människor. Till våren flyttar de in till sina nya lokaler, som mer liknar ett vardagsrum än ett kontor.

Under uppbyggnad. På bilden figurerar några av de unga forskare som ingår i IceLab, från vänster: Mats Bodin, Hong Zhang, Etsuko Nonaka,, Åke Brännström, Petter Holme, Atieh Mirshahvalad, Martin Rosvall, Folmer Bokma. Foto: Erik Ågren

IceLab, Integrated Science Lab, är ett gemensamt initiativ från de tre institutionerna ekologi, miljö och geovetenskap, fysik samt matematik och matematisk statistik. Redan före inflyttningen kommer IceLab att anordna gemensamma seminarieserier och journal clubs, där deltagarna läser och diskuterar de senaste forskningsrönen. - Tvärvetenskaplig forskning kräver att man lär sig varandras språk. Forskare i olika discipliner kan tänka lika men uttrycka sig olika, menar Martin Rosvall, en av IceLabs unga forskare. Vintern och våren blir en övning att komma på samma våglängd. Förra veckan hölls den första temadagen för IceLab. - Väntan på inflyttningen kommer att bli en tid för oss att lära känna varandra, säger Petter Holme, även han en av IceLabs forskare.
Det blir dock en mjukstart, bygget av IceLabs lokaler i Naturvetarhuset har bara kommit halvvägs.

Kommunikation har varit ett av nyckelorden i utvecklingen av IceLabs lokaler. Halva ytan kommer påminna mer om ett vardagsrum än ett kontor. - Allt för att stimulera diskussioner, som ofta är den verkliga källan för vetenskapliga framsteg, säger Holme.
Denna öppna lösning kommer också att förstärka IceLabs roll som ett nav för den modellbaserade forskningen i Umeå. Förhoppningen är att en konstant ström av gästforskare ska besöka IceLab för att stimulera idéer och kreativitet.

IceLab är ett tvärvetenskapligt forskningsnav för utveckling av modeller för att förstå avancerade mekanismer och samband mellan orsak och verkan.
- Vi finns inte bara till för de inblandade institutionerna – samverkan över ämnesgränserna är en nödvändighet i den framtida forskningen och vi hoppas IceLab blir en resurs för hela universitetet, säger Holme.

För ytterligare information, kontakta gärna: Petter Holme Institutionen för fysik Telefon: 090–786 50 44
E-post: petter.holme@physics.umu.se

Åke Brännström Institutionen för matematik och matematisk statistik Telefon: 090–786 78 62
E-post: ake.brannstrom@math.umu.se

Martin Rosvall Institutionen för fysik Telefon: 090–786 50 44
E-post: martin.rosvall@physics.umu.se

Redaktör: Karin Wikman