"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-11 Uppdaterad: 2024-03-13, 09:53

Nytt ekonomie kandidatprogram hösten 2024

NYHET Handelshögskolan vid Umeå universitet erbjuder ett nytt 3-årigt kandidatprogram i ekonomi från hösten 2024 med fokus på innovation- och förändringsarbete samt datadrivet beslutsfattande.

Omvärlden ställer krav på företag och organisationer att förnya sig utifrån rådande utmaningar och samhällstrender inom digitalisering och hållbarhet. För att kunna möta dessa krav krävs kunskap inom innovations- och förändringsarbete. Ekonomie kandidatprogrammet möjliggör för studenter att utveckla dessa kompetenser och öppnar upp för karriärvägar inom både näringsliv och offentlig sektor. Datadrivet beslutsfattande blir också en tydligt integrerad del av programmet. Programmets fokus ligger i linje med Handelshögskolans övergripande mission, med målet att främja våra studenters förståelse, förmåga och ansvarstagande gentemot samhällets utmaningar. Ekonomie kandidatprogrammet kommer att erbjuda studenter möjligheten att uppnå en kandidatexamen inom företagsekonomi eller nationalekonomi.

Rickard om programmet

Rickard Lindberg, karriärvägledare på Handelshögskolan, deltog i den projektgrupp som koordinerat utvecklingen av programmet.

Vad är det som gör programmet nytt och relevant för studenter och arbetsgivare?

– Såväl företag som offentliga organisationer möter idag nya förväntningar inom sitt hållbarhetsarbete och får ny teknologi (AI) att förhålla sig till som innebär ett behov av att förnya sig. Det kan ske genom att exempelvis se över sin affärsmodell, kompetensutveckla, hitta metoder för att snabbt kunna testa och utvärdera nya initiativ, skapa insikter från ostrukturerad data samt revidera vilka nyckeltal som ska styra verksamheten och på vilket sätt. För detta behövs också en förståelse för den moderna ekonomins funktionssätt på systemnivå.

Vad är annorlunda jämfört med andra program vid Handelshögskolan?

– Programmet ger ett större fokus på behovet av och förmågan att ställa om och förnya hur verksamheter bedrivs med förändrade förutsättningar och förväntningar.

Jenny om programmet

 I arbetet med utformningen av programmet involverades några av Handelshögskolans alumner som idag verkar inom yrken med koppling till programmets fokusområden. Jenny Ferry, Handelshögskolealumn och Innovationsledare på Region Västerbotten var en av dessa. 

Att kunna använda data för att fatta informerade beslut är en viktig färdighet i dagens affärsvärld

Hur ser du på det fokus som Handelshögskolans nya kandidatprogram har?

– Det gör att jag vill plugga igen! Åh vad jag önskar att detta fanns när jag pluggade. För hela mitt yrkesverksamma liv har jag försökt orientera mig kring innovations- och förändringsarbete: Denna kompetens är avgörande i en snabbt föränderlig arbetsmiljö där företag och organisationer ständigt behöver anpassa sig till nya teknologier, trender och krav från omvärlden.

– Sedan datadrivet beslutsfattande är vi bara och nosar på! Med den ökande mängden tillgängliga data blir förmågan att analysera och dra slutsatser från data allt mera efterfrågat. Att kunna använda data för att fatta informerade beslut är en viktig färdighet i dagens affärsvärld.

I Jennys arbete som Innovationsledare kan hon se många fördelar med en ekonomutbildning:

– Jag har ett otroligt stimulerande jobb då jag trivs med variation, nyfikenhet att lära mig mer och vill vara med och bidra till ett bättre samhälle. Att vara ekonom i grunden har gett mig många verktyg att se på utmaningar från flera olika perspektiv genom min karriär. En bra utbildning att ha som bas genom livet för dig som vill göra lite olika saker!

Att vara ekonom i grunden har gett mig många verktyg att se på utmaningar från flera olika perspektiv genom min karriär

Har du några tips till kommande studenter vid Handelshögskolan?

– Förutom det självklara att lära känna så många studenter du bara kan, ha kul och upptäck vackra Västerbotten, så ta tillfället i akt med denna utbildning att utveckla din kompetens inom innovations- och förändringsarbete genom att också aktivt delta i projekt- och praktikmöjligheter under utbildningen. Det ger dig praktisk erfarenhet och gör dig attraktiv för roller som affärsutvecklare eller förändringsledare.

– Utforska också möjligheten att studera eller genomföra praktik utomlands för att bredda din internationella erfarenhet och förståelse för olika affärskulturer och hållbarhetspraktiker runt om i världen. Det kan öppna dörrar för globala karriärmöjligheter inom hållbarhetsansvar eller marknadsanalys. 

Du hittar hela intervjun med Jenny och andra alumner under programsidan: