"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-08-28

Nytt forskarnätverk för vardagligt skriftbruk

NYHET Docent Ann-Catrine Edlund vid institutionen för språkstudier har fått medel från Riksbankens jubileumsfond för ett nätverk för studier av det vardagliga skriftbruket.

I dagens digitala samhälle är skriften en väsentlig del av människors vardag, men också tidigare under historien har man skrivit för vardagligt bruk. I vilken omfattning det har skett och vilka funktioner det har haft vet vi ännu inte tillräckligt mycket om, det är ett forskningsområde som behöver utvecklas.

Det får det nu möjlighet att göra genom det tvärvetenskapliga nätverket "Vardagligt skriftbruk. Diakrona perspektiv på literacy i Sverige och övriga Norden” där det förutom från Umeå universitet ingår forskare från andra svenska och nordiska lärosäten. Riksbankens jubileumsfond stödjer nätverket under tre år.

För ytterligare information, kontakta Ann-Catrine Edlund, institutionen för språkstudier,
tel 090-786 5245 eller e-post ann-catrine.edlund@nord.umu.se.

Redaktör: Helena Vejbrink