"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-14

Nytt forskningscentrum för metabolomikforskning invigt

NYHET Swedish Metabolomics Centre, lokaliserat på KBC, invigdes förra tisdagen av Marianne Sommarin, vice-rektor för forskning vid Umeå universitet och Johan Schnürer, vicerektor för samverkan vid SLU.

Swedish Metabolics Centre i Umeå är ett centrum för metabolomikforskning. Där går växt- och medicinsk forskning samman och analyserar cellers minsta molekyler.

Ett tvådagars symposium var startskottet för det nya centret. Inbjudna talare från England, Japan och samarbetspartners från Chalmers i Göteborg, SLU i Uppsala och Umeå samt Umeå universitet gav en god överblick över den forskning som bedrivs och de tjänster och service som erbjuds inom fältet metabolomik.

Laboratorieansvarige Jonas Gullberg berättade för åhörarna om hur den nya satsningen kommer att medföra bättre service och möjlighet att ta emot fler prover. Centret analyserar prover åt forskargrupper från alla  svenska universitet.

Thomas Moritz, föreståndare för SMC visade exempel på hur metabolomik kan tillämpas. Han nämnde att man i framtiden kommer att kunna detektera fysiologiska förändringar i människor, djur och växter med hjälp av metabolomik, förändringar som kan vara en följd av toxiska reaktioner på kemikalier, infektioner, inflammationer eller miljöförändringar.

Det nära samarbetet med Chalmers i Göteborg och NMR-plattformen vid Umeå universitet ger forskare möjligheten att kunna utföra alla slags analyser som behövs för att karakterisera metabolomik hos växter, djur och människor.

Centret fick i fjol ett stort anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse vilket har möjliggjort satsningen på apparatur och mer teknisk personal.

Bildtext: Efter den officiella invigningen besökte vice-rektorerna för Umeå universitet och SLU laboratoriet. Från vänster: professor Marianne Sommarin, vice-rektor vid Umeå universitet, universitetslektor Anders Nordström, biträdande föreståndare, professor Thomas Moritz, föreståndare, professor Johan Schnürer, vice-rektor vid SLU samt Karin Ljung, forskare vid UPSC.

Text: Eva-Maria Diehl
Foto: Kjell Olofsson, Umeå Plant Science Centre

Redaktör: Ingrid Söderbergh