"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-12

Nytt forskningscentrum för molekylärmedicinsk forskning invigs

NYHET Idag, fredag 12 maj, invigdes Umeås nya forskningscentrum Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM). Efter en ceremoniell flätning med universitetsrektor Hans Adolfsson, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses verkställande ledamot Göran Sandberg och landstingsdirektör Anders Sylvan presenterade WCMMs tre första rekryterade forskningsgruppledare sin forskning.

Universitetsrektor Hans Adolfsson, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses verkställande ledamot Göran Sandberg och landstingsdirektör Anders Sylvan. Foto: Hans Karlsson

WCMM är en långsiktig satsning på karriärtjänster för excellenta unga forskare. Det övergripande syftet med WCMM är att stärka svensk molekylärmedicinsk forskning och att åstadkomma ett starkt samarbete mellan grundforskning och klinisk forskning. Centrumet har en tydlig translationell profil med fokusområdena cancer, metabola sjukdomar, neurovetenskap och infektionsbiologi.

Lars-Anders Carlson är en av tre forskningsgruppsledare vid WCMM. Foto: Hans Karlsson

Invigningen bjöd på presentationer av de tre forskningsgruppsledare (Wallenberg Molecular Medicine Fellows) som i första omgången rekryterats till WCMM – Francesca Aguilo, Lars-Anders Carlson och Daniel Öhlund – och som nyligen inlett sina anställningar vid Umeå universitet.

Vid invigningen deltog representanter för samtliga WCMM-finansiärer inklusive Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland.

Läs mer

www.wcmm.umu.se

www.wcmm.umu.se/gruppledare

Redaktör: Lena Åminne