"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-17

Nytt forskningsprojekt om destruktivt ledarskap

NYHET Susanne Tafvelin, docent vid Institutionen för psykologi, har genom forskningsmedel från AFA Försäkring, fått möjligheten att undersöka om arbetsmiljön kan vara en orsak till att chefer utvecklar destruktiva ledarbeteenden.

Susanne har tidigare studerat vad ledarskapet på en arbetsplats betyder för personalens välbefinnande. Det visade sig att en positiv chef och ett konstruktivt ledarskap är något som får många att må bättre. Nu ska hon kartlägga förekomsten av destruktivt ledarskap och undersöka vad som får chefer att utveckla beteenden som har en negativ inverkan på medarbetares hälsa och på själva arbetsplatsen.Tidigare studier har visat att medarbetares hälsa påverkas negativt om chefen till exempel får känslomässiga utbrott, bestraffar de anställda eller är passiv. Numera söker man svaren i organisationen. Miljön och medarbetarna hjälper sannolikt till att skapa destruktiva ledarbeteenden.

Genom att skicka ut enkäter till chefer och medarbetare i det privata näringslivet, inom staten och i kommuner och landsting och med hjälp av Statistiska centralbyråns register hoppas man få kunskap som kan ligga till grund för att utveckla åtgärder som organisationer ska ha nytta av i  förebyggandet av att de här typerna av ledarbeteenden uppstår.

- Kan vi kartlägga faktorer i arbetsmiljön som gör att chefer blir destruktiva kan ju den kunskapen användas för att bygga miljöer som istället gynnar chefer, säger Susanne Tafvelin.

Projektet har titeln: När det brister: orsaker till och förekomst av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv och kommer att pågå under tre år.

Läs hela intervjun med Susanne Tafvelin på https://www.afaforsakring.se/