"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-09 Uppdaterad: 2023-10-10, 17:15

Nytt forum för doktorander – möten över fakultetsgränser

NYHET Den 17 oktober arrangeras ”Forskarutbildning i fokus” vid Umeå universitet. Det är en ny mötesplats där doktorander över fakultetsgränser får möjlighet att träffas, bolla funderingar, inspireras och få information som kan vara aktuell under en forskarutbildning. – Vi sitter ofta med ungefär samma problem, utmaningar och frågor, oavsett om man forskar inom språkvetenskap eller juridik, säger Kajsa Törmä, doktorand vid Institutionen för språkstudier.

Vid Umeå universitet finns nästan 980 aktiva doktorander enligt 2022 års Årsredovisning, det är en toppnotering sedan 2017. Antalet nyantagna doktorander har ökat med 20 procent sedan 2018, även om ökningen dalat något de senaste åren. Det finns med andra ord en stor grupp doktorander vid universitetet, ändå kan tiden under forskarutbildningen upplevas isolerad.

– Det är ett ensamt arbete, särskilt om man inte tillhör en större forskargrupp, säger Elin Granholm Valmari, som doktorerar inom arbetsterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, med en avhandling som handlar om livsbalansen hos poliser i yttre tjänst. 

Hon får medhåll från doktoranden Kajsa Törmä, som forskar om hur vi pratar om yttre rymden. 

– Ingen annan kommer någonsin vara lika investerad i eller förstå ditt projekt som du, säger hon.  

Mycket gemensamt

Men även om man inte skriver om samma ämne så finns det många andra frågeställningar som de flesta doktoranderna delar och som vara bra att resonera med varandra kring eller hitta information om.

Det kan handla om hur man planerar sin tid, hur man lägger upp arbetet, val av analysmetod, användning av teorier, hur handledningssituationen ser ut, hur man hanterar feedback från medskribenter, vad man prioriterar under forskarutbildningen och varför. Det kan handla om hjälp att hitta rätt information, hur man gör med övertid, vilka rättigheter man har vid exempelvis föräldraledighet eller sjukskrivning, etcetera. 

– Hela utbildningen består av svåra frågor som jag behöver ta mig an. Det är ju den högsta utbildningen man kan ta sig an i Sverige och därmed förenat med höga krav utifrån och stor press från en själv. Det ska ske under en begränsad tid och man studerar samtidigt som man är anställd och undervisar, säger Mats Reinhold, som doktorerar vid Institutionen för psykologi, samt Genusforskarskolan, där han forskar om destruktivt ledarskap. 

Utöver allt kunskapsutbyte så kan själva nätverkandet vara betydelsefullt.  

– Att få träffa andra i samma situation och också få andras perspektiv på forskningsfrågor är ju ovärderligt. Man växer som forskare och person, säger Elin Granholm Valmari.  

Förslag från studentkårerna

Vid vissa institutioner och forskarskolor arrangeras mötesplatser för doktorander. Men de är inte tillgängligt för alla doktorander, sker inte alltid över fakultetsgränser och deltagandet har minskat i och med pandemin. I 2022 års studentkårsskrivelse framkom därför ett önskemål om att universitetet centralt anordnar en årlig doktoranddag för samtliga doktorander vid Umeå universitet. 

Läs om studentkårsskrivelsen.

Den 17 oktober 2023 arrangeras därför den första “Forskarutbildning i fokus” i Rotundan, vid Universum, på Umeå universitet. Syftet är att skapa en mötesplats för doktorander, en möjlighet att träffa professioner att ställa frågor till samt vara ett tillfälle för information om vilken hjälp och vilket stöd doktorander kan få under sin forskarutbildning och i sin vardag. 
 
– Umeå universitet värnar om doktoranders arbetsmiljö och välbefinnande. Det är därför viktigt att vi har en dialog hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för en framgångsrik forskarutbildning. Den här dagen är ett sätt, det var ett bra förslag från studentkårerna, säger Dieter Müller, vice rektor med särskilt ansvar för forskarutbildning vid Umeå universitet.  

Gäster som inspirerar

Den 17 oktober deltar flera gäster, bland annat Åsa Burman, docent i praktisk filosofi vid Stockholm universitet, som arbetar med pilotprojektet ”Forum för doktorander”, som syftar till att hjälpa doktorander att avsluta sin avhandling i tid och samtidigt må bra på vägen. Hon är även författare till boken: “Bli klar i tid och må bra på vägen – handbok för doktorander”. Det är kring detta tema hon kommer att föreläsa i Umeå. 

Läs hela programmet. 

Arrangemanget hålls på engelska.

Doktorandernas bästa tips

En handfull doktorander från olika institutioner vid universitetet fick frågan: ”Vilket är ditt hetaste tips som du vill ge till andra som doktorerar?”

Svaren är sammanfattade här nedan:
 
Att nätverka är det viktigaste tipset, det kan faktiskt inte understrykas tillräckligt.  

Åk på konferenser och delta i workshops eller särskilda doktorandaktiviteter som brukar anordnas dagen innan konferenser för att träffa andra som håller på med samma saker.  

Om man saknar ett forum för att diskutera, var inte rädd för att göra det själv, bjud in ett gäng doktorander som man känner till eller som finns i ens närhet, dra igång en läsgrupp eller liknande och träffas och diskutera det man behöver prata om just för tillfället.

Universitetsbiblioteket! Där finns oerhört mycket stöd och hjälp att få när det gäller till exempel akademiskt skrivande, sökmetoder, referenshantering både av hjälpsam personal live och online-kurser. Om du till exempel fastnat i skriv-processen så är UB:s ”Shut up and write” lika med guld. 
 
Se till att göra annat.  

Gräv inte ner dig i ditt eget projekt utan lyft blicken och engagera dig på din arbetsplats. Ingen mår bra av att sitta ensam på sitt rum åtta timmar om dagen.

Att bygga ett kontaktnät för att kunna fortsätta forska i framtiden.