"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Shut up and write!

Shut up and write! (SUAW) är en skrivgrupp för dig som är doktorand. Vi fokuserar på att få skrivandet gjort genom att skapa rutiner och utrymme för akademiskt skrivande och motverka den känsla av isolering som kan uppstå under skrivprocessen.

Shut up and write! (SUAW) är en effektiv metod för att skapa kontinuitet och utrymme för akademiskt skrivande.

Deltagarna upplever

 • ett ökat fokus
 • en känsla av att vara mer produktiva
 • att de kan behålla det schemalagda skrivandet även utanför skrivgruppen
 • mindre känsla av ensamhet under skrivprocessen
 • att den återkommande rutinen att träffas varje vecka fyller en viktig social funktion.

Hur fungerar SUAW?

Vi träffas en gång i veckan i en miljö fri från distraktioner. Du arbetar själv med ditt eget skrivande under totalt 90 minuter. Som deltagare kan du själv välja, från gång till gång, om du vill delta på plats eller digitalt.

Varje tillfälle är upplagt på följande sätt:

 • alla deltagare berättar om sitt mål för dagen
 • en kort inledande fri skrivövning
 • tre skrivpass med fem minuters paus mellan varje pass
 • avslutning där alla berättar om hur skrivandet gick och vad man ska arbeta vidare med.

Skrivgruppen leds av en skrivpedagog eller bibliotekarie från biblioteket. Gruppledarens uppgift är att skapa en tydlig återkommande struktur för de gemensamma träffarna och därmed göra det lättare för gruppens medlemmar att arbeta med sitt eget individuella skrivande.

När träffas grupperna?

Varje grupp träffas en specifik dag varje vecka. När du anmäler intresse ange vilken eller vilka av dagarna som passar bäst för dig. Som deltagare förväntas du närvara varje vecka för att då fokusera på ditt skrivande.

Just nu kan du anmäla dig till följande skrivgrupper:

 • Måndagar klockan 13-15
 • Tisdagar klockan 13-15

Intresseanmälan

Vilken grupp önskar du delta i, du kan anmäla intresse till båda grupperna: *
Senast uppdaterad: 2023-05-30