"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-11

Nytt idrottsfysiologprogram till Umeå

NYHET Nyligen har rektor vid Umeå universitet beslutat att inrätta det nya programmet 'Idrottsfysiologprogrammet – idrottsmedicin, prestation och hälsa', 180 hp. Starten är planerad till 2020.


Idrottsfysiologi är ett internationellt snabbt växande kunskapsområde som fokuserar på de fysiologiska grunderna för träning som medel för hälsa och prestation. Inom Umeå universitet finns hög kompetens inom området.

Det nya idrottsfysiologiska programmet får en tydlig idrottsmedicinsk profil och blir det första av sitt slag i Sverige. Med begreppet idrottsfysiolog tydliggörs den akademiska kompetensen samtidigt som idrottsmedicin, prestation och hälsa visar inriktningen på den fysiologiska kompetensen som är utgångspunkten för båda dessa yrken.

Utbildningen ger även kompetens för certifiering i etablerade yrken som finns utomlands. Det bidrar till att programmet blir konkurrenskraftigt utifrån ett internationellt perspektiv.

För mer information, vänligen kontakta:
Apostolos Theos, studierektor
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Avdelningen för idrottsmedicin