"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-28

Nytt inslag på Sociologiprogrammet

NYHET Sociologiprogrammet har delvis reviderats. Sista momentet på kursen Sociologi/Socialpsykologi A handlar numera om forskning i praktiken. Syftet är bland annat att integrera aktuell forskning tidigt i undervisningen.

"Forskning i praktiken" heter det nya momentet på kursen Sociologi/Socialpsykologi A. Det omfattar 7,5 hp och handlar om aktuell forskning kring två teman där sociologin och socialpsykologin kan bidra med mycket kunskap: ”socialpolitik och välfärd” samt ”klimatet och samhället”. Det är just det andra temat som är nytt på momentet.

Ingemar Johansson Sevä och Joakim Kulin som arbetar på Sociologiska institutionen forskar kring människors attityder, föreställningar och beteenden kopplade till klimatet och klimatförändringarna, Innehållet i momentet bygger delvis på deras egna forskningsresultat och det är de själva som undervisar.

Inom varje tema finns det många aktuella frågeställningar som t ex hur stödet för välfärdsstaten förändras i takt med att samhället blir mer heterogent samt varför vissa människor är skeptiska till klimatförändringarna trots att det råder konsensus i forskarsamhället om klimatförändringarnas realitet.    

- Eftersom många studenter tycker att frågor kring välfärdsstaten och klimatförändringarna är viktiga och intressanta så innebär det att det är extra roligt att undervisa på momentet, berättar Ingemar Johansson Sevä.

Förutom en introduktion till aktuell sociologisk och socialpsykologisk forskning kring dessa omdebatterade teman handlar momentet också om hur man läser och tillgodogör sig vetenskapliga texter samt sammanfattar, jämför och kritiskt granskar vetenskapliga artiklar i en forskningsöversikt. Studenterna får också lära sig att söka vetenskapliga artiklar i databaser samt hur man skriver en akademisk text. Det är en viktig kompetens som studenterna nu får tidigt i utbildningen och då i kombination med aktuella teman.