"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-15 Uppdaterad: 2024-05-24, 08:12

Nytt intag av doktorander till forskarskolan i allmänmedicin

NYHET Nationella forskarskolan i allmänmedicin gör nu det femtonde intaget av tio nya doktorander. Deltagande forskarstuderande får utveckla färdigheter att planera och genomföra forskning, kommunicera forskningsresultat och utveckla i internationella kontakter.

Samarbete och nätverkande sker både nationellt och internationellt samt mellan olika yrkesgrupper.

Forskarskolans huvudlärare kommer från the Lancet och universitetet i Cambridge.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2024 och startar upp med ett internat i januari 2025. Mer information hittar du på vår hemsida.

 

Nationella forskarskolan i allmänmedicin startade 2009 som del av Vetenskapsrådets satsning på att stärka den kliniska forskningen i allmänmedicin i Sverige. Under 2022 fick forskarskolan förnyat stöd.

Alla svenska universitet står bakom forskarskolan och modellen har lyfts fram av Lancets editor Richard Horton som en framgångsfaktor för att stärka forskning i primärvård.

Pedoc inom forskarskolan

Nationella forskarskolan erbjuder en unik möjlighet för doktorander att redan under sin utbildning få internationell erfarenhet genom vistelse i en utländsk forskningsmiljö. Här hittar du de reportage som gjorts i samband med forskningsutbyten.
Porträtt på Maria Norburg Tell i Auckland Nya Zeeland.
Internationellt utbyte under doktorandtiden ger erfarenhet

Maria Norburg Tell är just nu på en predoc-vistelse i Nya Zeeland.

Forskningsvistelse gav många nya kontakter i Sydney

Peder af Geijerstam åkte på en predoc-vistelse till Sydney inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Forskningsutbytet gav möjlighet till nytt samarbete och fortsatt forskning ihop

Katarina Johansson åkte på en predoc-vistelse till Boston inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.