"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-04

Nytt program i biblioteks- och informationsvetenskap

NYHET Från och med hösten 2019 kan Sociologiska institutionen erbjuda ett 180 hp kandidatprogram i biblioteks- och informationsvetenskap.

Kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap är en bred utbildning inom områden som rör information, media, kunskapsutveckling, kultur och demokrati. Om man är intresserad av hur informationsservice kan utformas och utvecklas så att den information som behövs, förmedlas på bästa sätt, ska man söka till programmet.

Det nya kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap går att söka till direkt efter gymnasiet, till skillnad från den tidigare påbyggnadsutbildningen, på 90 hp.
- Vi är glada att fler sökande som är intresserade av biblioteks- och informationsvetenskap nu har möjlighet att söka, säger studievägledaren Helen Andersson.

Vad kan man bli?
Efter utbildningen kan man jobba som bibliotekarie på folkbibliotek, skolbibliotek och forskningsbibliotek. Utbildningen ger även kompetens att jobba som informationsspecialist på företag och myndigheter. Det går med andra ord att arbeta med väldigt olika arbetsuppgifter och målgrupper, allt från läsgrupper för yngre barn och språkutveckling för nyanlända till kompetensutveckling av framstående forskare. Utbildningen ger även behörighet att läsa vidare på magisterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap och söka vidare till forskarstudier.

Hur ser framtiden ut?
Den är mycket positiv. Det råder brist på utbildade biblioteks- och informationsspecialister och arbetslösheten är mindre än en procent, förklarar Helen vidare.

Programmet som startar hösten 2019 går att söka under perioden 15 mars – 15 april 2019.
Läs mer om programmet