"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-28

Nytt laboratorium för forskning om livslång hälsa och välfärd

NYHET Den 31 januari inviger Umeå universitet ett nytt laboratorium för registerdata – Umeå SIMSAM Lab. Här kommer forskare att mötas för att studera betydelsen av barndomen för livslång hälsa och välfärd.

Det nya laboratoriet möjliggör komplexa analyser av data från Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen kombinerat med regionala data från bland annat Salutsatsningen (www.vll.se/salut). Datamängden innehåller information om demografi, graviditet och förlossning, skolbetyg, utbildning, arbete, inkomster, sjukhusvistelser, uthämtade läkemedel och mycket annat.
– Forskningen kan ge oss ny kunskap som kan bidra till att ökat välmående och bättre hälsa hos befolkningen. Den kan därför också få stor samhällsekonomisk betydelse, då det är mer lönsamt att investera i förebyggande insatser i barnaåren jämfört med att betala priset för sociala problem och dålig hälsa senare i livet, säger Urban Lindgren, som ingår i SIMSAM-nätverkets styrgrupp i Umeå och är professor vid institutionen för geografi och ekonomisk historia.

Forskningen handlar till exempel om fostertidens och tidiga barndomens betydelse för hälsa senare i livet eller vad föräldrars utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar betyder för barnets framtida välfärd.

Ett strategiskt forskningsfält

Svenska och nordiska registerdata är unika i världen tack vare personnummer, heltäckande befolknings- och hälsodataregister samt nationella kvalitetsregister av hög kvalitet.
– All den information som finns tillgänglig har stor potential att bidra till ett bättre samhälle. Men vi måste bli bättre på att använda de rika registerdata som finns i Sverige. Det vill vi bidra till genom Umeå SIMSAM Lab. Vi skapar nu en tvärvetenskaplig mötesplats för forskare inom samhällsvetenskap och medicin vilket sannolikt leder till nydanande forskningsresultat, men också nya samarbeten och frågeställningar, säger Urban Lindgren.

Marianne Sommarin, vicerektor för forskning vid Umeå universitet tillägger:
– Ett av Umeå universitets styrkeområden är registerbaserad forskning och det är även ett för Sverige strategiskt viktigt forskningsområde. Infrastrukturen SIMSAM Lab som nu invigs ger forskarna och deras forskning tillgång till registerdata av hög kvalitet och som uppfyller kraven på etiska och juridiska riktlinjer och säkerhetsrutiner.

Stränga säkerhetsrutiner

Forskningen vid Umeå SIMSAM Lab är styrd av omfattande etiska och juridiska riktlinjer och regler. Till exempel får data bara användas till godkända forskningsprojekt och endast summerade analyser får lämna laboratoriet.
– Vi har ett stort ansvar att använda registerdata på ett professionellt sätt. Som forskare har vi bara den här typen av data till låns från allmänheten, avslutar Urban Lindgren.

Invigning av Umeå Simsam Lab

Dag och tid: 31 januari klockan 13-16.30
Plats: Hörsal S213h, Samhällsvetarhuset
Vid invigningen håller inbjudna talare presentationer inom temat ”Utmaningar och möjligheter med registerbaserad forskning”. Eftermiddagen avslutas med en paneldebatt.
Program

Intresserade medier och allmänhet hälsas varmt välkomna att delta vid invigningen.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Urban Lindgren, professor vid institutionen för geografi och ekonomisk historia Telefon: 090-786 5539 Mobil: 070-586 89 46
E-post: urban.lindgren@geography.umu.se

Om Umeå SIMSAM Lab

Öppnandet av Umeå SIMSAM Lab är ett viktigt steg i Umeå-nätverkets arbete att via tvärvetenskapligt samarbete förbättra och utveckla forskning med hjälp av svenska registerdata. Förutom att labbet fungerar som en mötesplats för interdisciplinärt samarbete, seminarier och workshops är det i första hand en arbetsplats där forskare har tillgång till unika, longitudinella registerdata som kombinerar sociala, ekonomiska och familjerelaterad information med information om hälsa och välmående. Möjligheten att forska med hjälp av denna typ av information ställer givetvis krav på stränga säkerhetsrutiner, och den forskning som utförs är styrd av etiska och juridiska riktlinjer och regler.

Umeå Simsam Lab drivs av forskare bakom forskningsprogrammet ”Registerbaserad forskning om barndomen för livslång hälsa och välfärd”, finansierat av Vetenskapsrådet via satsningen på SIMSAM – ”Swedish Initiative for research on Microdata in the Social And Medical sciences”. Laboratoriet är placerat i Samhällsvetarhuset (S216).
Hemsida

Bildtext: Den ena halvan av SIMSAM-labbet fungerar som tvärvetenskaplig mötesplats för nätverkets medlemmar. Lokalen är anpassad för seminarier, möten, gruppdiskussioner etc. På bilden presenterar en av nätverkets postdoktorer sina framtida forskningsplaner och får direkt värdefull återkoppling i den informella miljön.
Foto: Malin Grönborg

Redaktör: Karin Wikman