"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-23

Nytt ljus över blodbildningens reglering

NYHET Ett protein som är inblandat i regleringen av blodbildningen och i vissa leukemier, c-Kit, signalerar in i cellen på ett långt mer komplext sätt än vad som tidigare varit känt. Det visar Charlotte Edling i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 27 oktober.

Blodstamceller finns i benmärgen och ser till att nya blodceller konstant bildas och tillförs blodet. På cellernas yta finns en mängd olika receptorer som tar upp signaler från omgivningen och sänder dessa vidare, vilket styr vad cellerna ska göra. En av dessa receptorer är c-Kit.

För att studera c-Kit-receptorns funktion och hur den signalerar har Charlotte Edling använt ett modellsystem med blodstamcellsliknande celler istället för riktiga blodstamceller eftersom dessa inte går att odla utanför kroppen.

Edling visar i sin avhandling att receptorn c-Kit är nödvändig för cellernas överlevnad och tillväxt. Studierna visar vidare att vid aktivering av receptorn c-Kit skickas signaler via flera distinkta signaleringsvägar. Forskargruppen har funnit att dessa vägar är sammankopplade med varandra på ett sätt som tidigare inte visats.

Dessutom har de upptäckt att denna koppling mellan signaleringsvägarna beror på om cellen är en omogen stamcell eller om det är en färdig blodcell. Förutom att signaleringsvägarna skiftar beroende på differentieringsgrad har de även sett att en specifik familj av proteiner, Proteinkinas C-familjen, har betydande inverkan på funktionen av c-Kit och på de signaleringsvägar som c-Kit använder.

Dessa upptäckter har betydelse för förståelsen av hur blodstamceller regleras och därmed också hur blodbildningen regleras. Eftersom fel i c-Kit-receptorn orsakar flera olika blod- och cancer-sjukdomar, är det av stor vikt att på en grundläggande nivå förstå hur c-Kit-receptorn fungerar.

Sammantaget visar Charlotte Edling i sin avhandling att signaleringen från receptorn c-Kit i blodsystemet är mer komplex än vad man tidigare trott. De presenterade resultaten är nödvändig bakgrundskunskap för vidare studier kring transplantation av blodstamceller och hur mediciner relaterade till sjukdomar där c-kit är involverad, exempelvis vissa former av blodcancer, leukemi, ska utvecklas.

För mer information, kontakta Charlotte Edling på telefon 090-785 26 27, 070-297 31 23 eller e-post charlotte.edling@medbio.umu.se.

Fredagen den 27 oktober försvarar Charlotte Edling, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Receptor tyrosine kinase c-Kit signalling in hematopoietic progenitor cells. Svensk titel: Signalering från tyrosin kinas receptorn c-Kit i blod-progenitor celler.

Disputationen äger rum kl 13.00 i sal Major Groove, byggnad 6L, Umeå Universtitet. Fakultetsopponent är docent Pontus Aspenström, Ludwig Institute for Cancer Research, Uppsala.

Redaktör: Bertil Born