"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-08-25

Nytt mikroskop skapar skarpare 3D-bilder

NYHET Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), har precis installerat ett så kallat ultramikroskop. Ulf Ahlgren, professor vid UCMM, berättar att mikroskopet, som är det första av denna typ som levererats till Sverige, utgör ett kraftfullt komplement till befintliga tekniker för att i tre dimensioner kunna studera biologiska och medicinska preparat.

Det nya mikroskopet är ett så kallat ljusfältsfluorescencemikroskop, som till skillnad från andra optiska mikroskop använder sig av ett mycket tunt ljusfält som belyser provet från sidan, det vill säga vinkelrätt från observationsriktningen. Genom att röra provet genom ljusfältet är det möjligt att skapa tredimensionella bilder av de preparat som analyseras.

– Eftersom bara den del av provet som observeras belyses av ljusfältet, som i instrumentet skapas av en så kallad vit laser, minskar problemen med störningar från omkringliggande vävnad, vilket gör bilden tydligare än med äldre tekniker. Den vävnad som undersöks utsätts också för mindre skadlig exponering i samband med analys, vilket är en stor fördel, säger Ulf Ahlgren, professor vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM).

Andra positiva egenskaper som Ulf Ahlgren nämner när det gäller ljusfältstekniken är att den tillåter att bilder kan skapas flera hundra gånger snabbare än med exempelvis ett konfokalmikroskop, där provet avläses punktvis. Ytterligare en fördel är att de bildelement (voxlar) som bygger upp den tredimensionella bilden blir lika stora i alla dimensioner och att man därför får en mer verklighetstrogen återbildning av det man studerar.

Till skillnad från andra tillgängliga ljusfältsmikroskop tillåter det nya instrumentet att prover i upp till centimeterstorlek kan studeras och att såväl vattenbaserade som organiska buffertar kan användas vid analyserna.

– Instrumentet utgör ett mycket kraftfullt komplement till befintliga tekniker vid universitetet för att optiskt kunna studera biomedicinska preparat. Man kan säga att det delar särdrag mellan traditionell konfokalmikroskopi och optisk projektionstomografi, OPT, vilket är en annan teknik som på nationell basis bara finns vid Umeå universitet. Tekniken utgör avbildningsmässigt den ”felande länken” mellan dessa båda mikroskopiplattformar, säger Ulf Ahlgren.

Inom ramen för sin egen forskning kommer Ulf Ahlgrens forskargrupp att använda tekniken för att studera olika diabetesrelaterade frågeställningar. Den kommer bland annat att komplettera den befintliga OPT-tekniken vid studier av hur de insulinproducerande Langerhanska öarna påverkas under utvecklingen av diabetes, till exempel genom att på ett bättre sätt än tidigare kunna visa hur immunsystemet bryter ned de insulinproducerande cellerna vid utveckling av typ 1-diabetes. Tekniken kommer även att användas för att utvärdera nyutvecklade kontrastmedel som på sikt förhoppningsvis skall kunna användas för att studera insulincellerna i patienter med hjälp av kliniska avbildningsplattformar som gammakameror.

– Instrumentet är mycket mångsidigt och andra forskare vid universitet kommer att kunna använda det för att bland annat studera ögats utveckling, hur cancerceller undviker att brytas ned av kroppens immunförsvar, nervsystemets och luktnervcellernas utveckling samt utveckling av neurodegenerativa sjukdomar, säger Ulf Ahlgren.

Ljusfältsfluorescencemikroskopet (Light sheet Fluorescence Microscope, Lavision Biotec, UltraMicroscope II, 2nd generation) kostar cirka 2 miljoner kronor har samfinansierats av Kempestiftelserna och Medicinska fakulteten.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz