"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-08

Nytt miljonanslag till Umeåprojekt om simulatorstött lärande

NYHET Ett samarbetsprojekt kring simulatorundervisning i röntgen mellan forskare vid Umeå universitet och Stanford University, USA, har nu fått ytterligare 1,8 miljoner kr från Wallenberg global learning network (WGLN II).

Projektet, ”Learning Radiology in Simulated Environments”, är en fortsättning på det samarbete mellan Umeå universitet och Stanford University som i år bedrivits med medel från WGLN II. Avsikten är att utveckla och utvärdera datorsimuleringar som kan underlätta förståelsen av komplicerad anatomi och hur den kan återges med olika avbildningstekniker. Den planerade fortsättningen av projektet gäller utvärdering av s.k. kollaborativt lärande (i studentgrupper) och om träningen kan underlätta inhämtandet av kunskaper som är nödvändiga i kritiska situationer. Ett tredje delmål är att utveckla och utvärdera dynamiska 3D-simuleringar av kontrastundersökningar.

Ansvarig i Umeå är docent Jan Ahlqvist, enheten för oral diagnostisk radiologi, Inst. för odontologi. Projektet genomförs här i samarbete mellan institutionerna för odontologi, omvårdnad, pedagogik, psykologi samt VR-lab vid Umeå universitet och Stanford University Medical Media & Information Technologies (SUMMIT). Det nya anslaget är på 258 575 USD. Ungefär hälften av pengarna går till en grupp vid Stanford, ledd av radiologen Terry Desser, och hälften till Umeå. Gruppen i USA är knuten till SUMMIT, en forskningsenhet vid medicinska fakulteten som bl.a. arbetar med simuleringar och lärande.

WGLN etablerades 1999 i samarbete mellan Stanford University och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Avsikten är att utveckla samarbete mellan Stanford och svenska institutioner i syfte att utveckla kunskap om lärande.

För ytterligare information kontakta: Docent Jan Ahlqvist, tel. 090-785 61 72, mobil 070-617 61 72,  epost: jan.ahlqvist@odont.umu.se

Se också www.wgln.org

Redaktör: Hans Fällman