"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-12

Nytt nummer av Arkeologi i Norr

NYHET Arkeologi i Norr är en tidskrift som behandlar Fenno-Skandinaviens arkeologi främst norr om den 60:e breddgraden. Senaste volymens innehåll har en tonvikt påjärnålder, men ett tungt bidrag handlar om mesolitiska gravar i Norrbotten.

Tidskriften vänder sig främst till författare som ser en utmaning i att låta empiriska data brytas med teoretiska perspektiv (artiklar med utpräglat teoretiska perspektiv hänvisas till andra tidskrifter). Artiklar publiceras på svenska, norska, danska och engelska samt förses med engelsk sammanfattning.

Innehåll volym nr 14:

 • Per H. Ramqvist Förord 
 • Lars Liedgren Rödockragravar i Norrbotten 
 • Inger Zachrisson Okänd och misskänd - skinnskrapan R. 416.
 • Ombytta könsroller i Mellanskandinaviens yngre järnålder 
 • Ingela Bergman Kulturarv, landskap och identitetsprocesser
 • Ett forskningsprogram mitt i samhällsdebatten 
 • Per H. Ramqvist Om järnålderns och medeltidens 
  bebyggelseetableringar i norr 
 • Peter Persson Boteåkitteln - en fråga om datering
 • Lars Göran Spång Att rekapitulera äldre undersökningar
 • Exemplet Alnön i Medelpad 
 • Staffan Mjönes Det omkullslagna schackbrädet
 • En kulturhistorisk undersökning av Överhogdalsbonad II 

Volymerna 1 – 11 finns utlagda i fulltext på tidskriftens hemsida

Redaktör: Per Melander