"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-22

Nytt nummer av Kulturella perspektiv

NYHET Redaktörer för det nya numret av Kulturella perspektiv är Marianne Liliequist, kultur- och medievetenskaper och Coppélie Cocq, HUMlab, båda Umeå universitet, där temat är "Samisk kamp för överlevnad".

Det senaste numret av den etnologiska tidsskriften Kulturella perspektiv landar som en rykande färsk potatis på smörgåsbordet Umeå2014. Umeå som kulturhuvudstadsår bygger hela sitt upplägg på det samiska. Samtidigt pågår i Umeå och Sápmi ständiga strider kring hur det samiska kan eller bör representeras.

Samisk representation diskuteras främst i Anna-Lill Ledmans artikel som behandlar hur det samiska platsar och ges utrymme inom kulturhuvudstadsårets ramar. Samtidigt som syftet med den samiska närvaron enligt ansökan ska utgå från samers egen kulturella prägel blir just det perspektivet också till en medveten säljstrategi för att lyfta det unika med det nordliga rummet.Om det endast är ett sätt att sälja regional identitet via samiska stereotyper är en fråga som inte besvaras men kanske anas i kommande utvärderingar.

Kulturella perspektivs temanummer kring samisk kamp handlar inte enbart om kulturhuvudstadsåret. Här avhandlas allt från musikskapandets roll i identitetsbygge till rasistiskt näthat. Merparten av artikelförfattarna tar dock avstamp i kampen mot provbrytningarna i Gállok/Kallak.

Om den offentliga bilden kring samernas kamp ställer jobbskapande gruvdrift mot renbetet, kulturell självbild mot stereotyper är sanningen mycket mer mångfacetterad. Speciellt hettar det till då en gruvbolagschef öppet ställer sig frågan "What local people?" vid frågan om lokalbefolknings möjliga invändningar till gruvbrytningen. I ett land där det samiska länge osynliggjorts och exploaterats av "storsvensk" kapitalism handlar det framförallt om rätten att finnas till.

Här blir styrkan i ett forskningsperspektiv som lägger sig nära människan själv och utgår från urfolks egna värdesystem tydlig. Det ges inga konkreta "svar". Men som med all kulturanalytisk forskning får vi istället en ökad kunskap och förståelse för ett myller av olika individuella perspektiv som visar på stora komplexa förhållanden – den kanske viktigaste kunskapen av alla.

Jonas Danielsson

Läs mer om tidskriften Kulturella perspektiv umu.se

Redaktör: Per Melander