"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-25

Nytt proteintest kan upptäcka demenssjukdom

NYHET Ett ny testmetod som kan användas för att tidigt upptäcka degenerativa nervsjukdomar som Alzheimer, ALS och MS beskrivs i den avhandling som Niklas Norgren försvarar vid Umeå universitet den 3 december.

Sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet är ett tilltagande problem i västvärlden på grund av stigande medelålder hos befolkningen. Tidig diagnos av degenerativa hjärnsjukdomar som Alzheimer, amyotrofisk lateralskleros (ALS), demenser och multipel skleros (MS) är viktig för att rätt behandling ska kunna sättas in och för att bromsa de nervcellsnedbrytande processer som vanligen leder till svåra handikapp och ibland döden.

I avhandlingen studeras ett äggviteämne (neurofilament) som normalt återfinns i nervcellerna men som vid skada eller sjukdom kan läcka ut från hjärnan. En mycket känslig mätmetod har konstruerats med vilken förhöjda nivåer av nervcellsproteinet kan mätas i vätska utanför hjärnan.

Vid en studie av alla patienter i Västerbottens län som under en tioårsperiod fick diagnosen MS påvisades ett tydligt samband mellan förhöjda nivåer av neurofilament tidigt i sjukdomsutvecklingen och graden av de handikapp som så småningom uppträder.

Flera andra degenerativa nervsjukdomar har också visat sig ge påtagligt förhöjda nivåer av detta äggviteämne, som tycks kunna fungera som en tidig markör för långsam degeneration i nervsystemet. Testet kan därför bli av stor betydelse för både diagnostik och behandling av flera neurologiska sjukdomar.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-357

Niklas Norgren är verksam vid avdelningen för immunologi, Umeå universitetTel. 090-785 35 76
E-post: niklas.norgren@climi.umu.se

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, immunologi, och har titeln Neurofilament light as a Marker for Neurodegenerative Diseases. Svensk titel: Neurofilament light som en markör för neurodegenerativa sjukdomar.

Disputationen äger rum kl 09.00 i Sal E04, byggnad 6E, Norrlands Universitetssjukhus. Fakultetsopponent är docent Roland Carlsson, Avdelningen för immunteknologi, Lunds Universitet.

Redaktör: Hans Fällman