"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-08-30 Uppdaterad: 2023-06-15, 07:43

Nytt råd för artificiell intelligens och autonoma system

NYHET Medicinska fakultetens råd för artificiell intelligens och autonoma system, som startade sin verksamhet i oktober 2020, arrangerar flertalet aktiviteter.

Rådet MAI har som långsiktigt mål är att integrera AI i Medicinska fakultetens strategier för forskning, utbildning, innovation och samverkan, för att på så vis stärka fakulteten inför en framtid där AI kommer spela en avgörande roll.

- En av MAIs uppgifter är att optimera möjligheterna för fakultetens forskare att bedriva nydanande forskning och verka för att fakultetens forskare finns representerade i lokala/nationella/internationella nätverk för AI-relaterad forskning, säger Jenny Persson, professor i basal tumörbiologi och ordförande för MAI.

AI-dagen ett exempel på många aktiviteter

- MAI har organiserat en rad av aktiviteter inklusive seminarier, forskningsaktiviteter och ska fortsätta att samordna AI-aktiviteter inom fakulteten, för infrastrukturer, centrum, forskargrupper och regionen. Vi vill också utveckla integreringen av AI inom fakultetens utbildningar, säger Anna Lundberg, forskningssamordnare vid Medicinska fakulteten och handläggare i rådet.

Kontaktperson

Anna Lundberg
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 88