"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Lundberg

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskningssamordnare vid Kansliet för medicin Enhet: Området för utbildning, forskning och kommunikation
Plats
Förvaltningshuset, Plan 7 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2021, Vol. 41, (2) : 84-91
Lundberg, Anna; Gyllencreutz, Lina; Saveman, Britt-Inger; et al.
Healthcare Systems and Medical Instiutions
Lundberg, Anna; Svensson, Ingrid
Befolkningshistoriska perspektiv: festskrift till Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet 2004 : 161-182
Lundberg, Anna
Nordic Demography in History and Present-Day Society, Umeå: Umeå universitet 2001 : 327-344
Lundberg, Anna
Sex, State and Society: Comparative Perspectives on the History of Sexuality, Umeå: Nyheternas tryckeri KB i Umeå 2000 : 47-72
Lundberg, Anna