"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-18

Nytt rekord – över 200 000 personer vill studera i vår

NYHET Antalet sökande till vårens kurser och program vid landets universitet och högskolor ökade med drygt en procent jämfört med vårterminen 2011. Antalet sökande till Umeå universitet minskar dock.

– Den främsta anledningen till att vi minskar är, efter en snabb analys, att vi har minskat vårt utbildningsutbud. Jämfört med i fjol ger vi 12 färre program och 100 färre kurstillfällen, förklarar Anders Fällström, vicerektor för utbildning.

Totalt har 29 401 ansökningar kommit in till Umeå universitet. Det är 1 738 färre jämfört med i fjol, en minskning som motsvarar 5,6 procent. Antalet förstahandsansökningar är totalt 16 941 och uppvisar en mindre minskning, 601 färre ansökningar, motsvarande ett tapp på 3,4 procent.

– Det man ska komma ihåg är att antalet ansökningar till vårterminen är betydligt färre jämfört med höstterminen vilket också gör att det procentuella utslaget på förändringar blir högre. I och med att vi medvetet minskat utbildningsutbudet ser vi inte så dramatiskt på minskningen i dagsläget, fortsätter Anders Fällström.

Minskat utbildningsutbud

Vid fjolårets ansökning till vårterminen fanns det 11 lärarutbildningsprogram att söka samt den mycket välsökta logopedutbildningen.

– Logopedutbildningen ger vi bara vartannat år. Den brukar ha ett söktal på runt 300 studenter. Sammantaget med att vi inte gör något intag på lärarutbildningarna och att vi valt att minska antalet gånger vi ger vissa kurser så är minskningen ganska förväntad.

Totalt i landet har 202 244 sökt ett program eller en kurs till våren, enligt ny statistik från Verket för högskoleservice, VHS. Den tidigare rekordnoteringen låg på 199 382 anmälningar, och sattes i fjol.

Antalet sökande till högre utbildning i Sverige har ökat stadigt de senaste fyra åren. Den största ökningen sett till antalet personer sker bland sökande upp till 24 år. Fortfarande beror detta delvis på hög ungdomsarbetslöshet i kombination med att stora ungdomskullar lämnat gymnasiet de senaste åren.

Bland de 20 mest sökta utbildningarna i landet finns medicin, juridik och ekonomi i topp – precis som det brukar vara. Flest sökande har juristprogrammen vid Stockholms och Uppsala universitet följt av läkarprogrammet vid Karolinska institutet.

Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitet
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se
Mobil: 070-493 85 27

Redaktör: Carina Dahlberg