"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-08-09

Nytt rekord för antalet antagna studenter vid Umeå universitet

NYHET Omkring 22 000 studenter har antagits till höstterminen vid Umeå universitet. Det är en ökning med 1 305 personer, 6,3 procent, jämfört med i fjol. Statistiken presenteras av Verket för högskoleservice, VHS.

– Det är fantastiskt att få hälsa alla dessa nya studenter hjärtligt välkomna till Umeå universitet och vi är såklart väldigt glada över att de valt oss, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning.

Umeå universitet har under många år haft en stadig ökning av studenter. Även om antagningssiffrorna pekar på att ännu ett rekord slås ska man ha i minnet att det först är när studenterna kommer till universitetet och registrerar sig som man kan slå fast siffrorna.

– En stor andel dyker aldrig upp. Det är egentligen först den 19 september som vi kan få en helt säker indikation om hur vi ligger till. Då kan vi jämföra med fjolårets siffror från samma datum. Eftersom registreringen i princip pågår under hela terminen så har vi de faktiska siffrorna först i slutet av terminen, konstaterar Anders Fällström.

Den nuvarande nivån på antalet studenter betyder dock att universitetet inte får full täckning för kostnaderna för att bedriva utbildning. Att öka antalet studenter är inte heller längre ett prioriterat mål.

– Nu fokuserar vi på att utveckla utbudet av utbildningar och på olika sätt öka kvaliteten, säger Anders Fällström. En viktig del i utvecklingen är att bygga miljöer som stimulerar kontakterna mellan utbildning, forskning och samhället utanför universitetet.

Nät- och distansutbildningar ökar

De senare åren har intresset för nät- och distansutbildningar ökat kraftigt. Umeå universitet står för en betydande del av landets nät- och distansutbildning. Utbildningsformens kvalitet har ibland ifrågasatts och för Umeå universitet är det nu viktigt att se till att samtliga utbildningar utvecklas i takt med den tekniska och pedagogiska utvecklingen.

– Vi kan tydligt se att de olika formerna att studera flyter ihop allt mer. Med ny teknik och pedagogik finns stora möjligheter och vi vill därför skapa förutsättningar där vi kan få ut det absolut bästa av de olika formerna. Vi tror på möten mellan studenter och mellan studenter, lärare och forskare. Gränserna suddas ut och i framtiden tror jag inte att vi på samma sätt som idag kommer att prata om campus-,nät- eller distansstudenter, förklarar Anders Fällström.

VHS statistik visar att Umeå universitet ökar med 1 555 studenter på fristående kurser, totalt 17 435 antagna, och minskar med 162 studenter på utbildningsprogrammen, där totalt 4 253 är antagna. Den exakta siffran för totalt antagna studenter till årets hösttermin vid Umeå universitet är 21 927.

Antalet studenter för hela året 2011 beräknas bli drygt 37 000 studenter. 2010 hade Umeå universitet 36 712 studenter.

Till VHS statistikSå gör du en sen anmälanInformation till nya studenter

Kontaktperson: Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitet
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se
Mobil: 070-493 85 27

Redaktör: Carina Dahlberg