"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-19

Nytt rekord i ansökningar till Umeå universitet

NYHET Antalet ansökningar till Umeå universitets utbildningar slår i år rekord. Totalt har nästan 57 000 anmälningar lämnats in för höstterminen 2012. Det är drygt 3 300 fler än i fjol. Ökningen är dessutom högre än genomsnittet för landets lärosäten.

– Det här är mycket glädjande siffror, särskilt eftersom vi ökar mer än genomsnittet för landet. Jag tolkar det som att Umeå universitet är ett väldigt attraktivt utbildningsuniversitet och att universitetets utbildningar får mycket väl godkänt. Samtidigt ska vi komma ihåg att siffrorna bara är en fingervisning om hur många som faktiskt kommer att registrera sig på en utbildning i höst, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.

Det totala antalet ansökningar till Umeå universitet ökar med drygt sex procent, jämfört med 3,4 procent, som är snittökningen för riket. Umeå universitet intar en femte plats i landet både när det gäller antalet förstahandssökande och totalt antal sökande.

Flest förstahandssökande har läkarprogrammet, socionomprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. En glädjande nyhet är den positiva trenden för lärarutbildningen efter fjolårets nedgång. I år har det långa lärarprogrammet 446 förstahandssökande jämfört med 255 i fjol.
– Att fler vill bli lärare är väldigt betydelsefullt både för regionen och landet i stort, men självklart också för oss som universitetet. Vi har gjort en av de allra största förändringarna av lärarutbildningen i landet för att kunna erbjuda studenterna ännu högre kvalitet, berättar Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.

Även om ett ökat söktryck visar på universitetets attraktionskraft är siktet inte inställt på fler utbildningsplatser.
– Vi är redan ett av de större universiteten. Det viktigast för oss just nu är att fortsätta höja kvaliteten på utbildningarna och få studenterna jämnare fördelade över olika program och kurser. Ett högt söktryck underlättar naturligtvis detta arbete, säger Anders Fällström.

Totalt har drygt 24 300 personer sökt en utbildning vid Umeå universitet i första hand, även det en ökning med sex procent.
– Det är verkligen roligt att allt fler väljer Umeå universitet som första alternativ, säger Anders Fällström.

Trots att sista anmälningsdag har passerat kommer antalet ansökningar att fortsätta öka. Det går fortfarande att göra en sen anmälan till flera utbildningar, något som dessutom blivit allt vanligare de senaste åren.

Lärosäten med högsta ökningen av antalet förstahandssökande inför höstterminen 2012 jämfört med 2011:

Stockholms universitet +3 380 (+10,5%) Uppsala universitet + 1 617 (+6,3%) Umeå universitet +1 370 (+6,0%)
Luleå tekniska universitet +1 200 (+15,6%)

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitet Telefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se

Redaktör: Karin Wikman