"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-11

Nytt snabbspår för lärare och förskollärare

NYHET I veckan presenterade regeringen ett snabbspår för nyanlända lärare. Snabbspåret innebär att personen tidigt kan komma ut på en skola och förskola via praktik och anställning. Umeå universitet är ett av sex svenska lärosäten som får i uppdrag att genomföra utbildningen.

– Lärarhögskolan i Umeå har sedan tidigare ett uppdrag av regeringen att bedriva en kompletterande utbildning för utländska lärare. Satsningen har varit väldigt lyckad, och det känns därför väldigt inspirerande att få fortsätta på det spåret, nu med en ännu snabbare variant av utbildning, säger Maria Löfgren, rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Syftet med regeringens snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden är att ta tillvara på utländska akademikers utbildning eller yrkeserfarenhet och matcha dem mot arbetsgivare som är i behov av personal. Lärare och förskollärare är bland de utbildningsgrupper där störst andel arbetsgivare rapporterar brist på nyutexaminerade. Det aktuella snabbspåret innebär att Arbetsförmedlingens olika insatser kan användas och göras parallellt, där exempelvis praktik kombineras med yrkessvenska och kompletterande utbildning.

Irene Sedlacek är Umeå universitets företrädare i den nationella ledningsgruppen för den kompletterande utbildning – Utländska lärares vidareutbildning, ULV –­ som bedrivs sedan 2007. Hon anser att det är en viktig uppgift för Umeå universitet att kunna bidra till en snabbare etablering för nyanlända lärare.

– Det aktuella initiativet från regeringen är ett välkommet steg i rätt riktning så att nyanlända utländska lärare redan i ett tidigt skede får information och en möjlig väg att snabbt kunna etablera sig i den svenska skolan, säger hon.

Regeringen har gett uppdraget till sex lärosäten: Umeå universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet och Örebro universitet. Det nya snabbspåret genomförs i samarbete mellan arbetsmarknadens parter – Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKL och Almega tjänsteföretagen – samt Arbetsförmedlingen, andra berörda myndigheter.

Snabbspåret för lärare och förskollärare är det fjärde som offentliggörs. Sedan tidigare finns snabbspår för kockar, slaktare och styckare samt för ett antal legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården.

För mer information, kontakta:

Irene SedlacekInstitutionen för språkstudier, Umeå universitet090-786 62 40
irene.sedlacek@umu.se

Maria LöfgrenRektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet090-786 65 89, 070-333 65 89
maria.lofgren@umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall