"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-27

Nytt specialnummer fördjupar kunskap om fred

NYHET Vilka olika typer av fred växer fram i samhällen efter en väpnad konflikt, och hur kan vi förklara variationer i hur freden ser ut och upplevs i olika samhällen och vid lika tidpunkter? Och hur kan forskare gå tillväga för att bli bättre på att förstå och förklara varianter av fred? Dessa frågor står i fokus för ett nytt specialnummer i tidskriften Journal of Peacebuilding and Development.

Text: Linnea Eriksson Östberg

Redaktörer för specialnumret är Elisabeth Olivius och Malin Åkebo, som båda arbetar på statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.

Det här specialnumret bidrar till att fylla en viktig lucka i vår förståelse av fred.

Med studier av kontexter som Sri Lanka, Kambodja, Afghanistan, Syrien, Sydafrika, Filippinerna och Indonesien ger detta specialnummer en empiriskt grundad och detaljerad bild av hur fred efter väpnade konflikter kan se ut och upplevas av människor i konfliktdrabbade områden. Bidragen i specialnumret pekar också på flera viktiga faktorer som förklarar vilken typ av fred som skapas, till exempel hur konflikten avslutats och hur viktiga konfliktfrågor hanterats. Dessutom presenteras nya analytiska verktyg och metoder som kan vara användbara för att studera varianter av fred i nya studier. 

Paradoxalt nog har fredsforskningen länge fokuserat primärt på våldsamma konflikter och inte på fred i sig. Men för att förstå hur samhället fungerar och hur människors liv påverkas efter att väpnat våld upphört behöver vi en mer nyanserat förståelse för hur fred kan se ut, och hur detta varierar.

Specialnumret har sitt ursprung i forskning inom programmet Varianter av Fred, samt det internationella forskarnätverket Varieties of Peace Research Network. Flera av bidragen presenterades ursprungligen vid Varieties of Peace Asia Conference som i Jakarta, 22-24 oktober 2019. Specialnumret lanseras vid ett webinarium den 28 april 2021. Under webinariet ger redaktörerna en översikt av specialnumret, och Nilanjana Premaratna, tidigare post-doc inom Varianter av Fred, presenterar sin artikel i specialnumret. Specialnumrets bidrag till fredsforskningen diskuteras sedan av tre ledande internationella forskare: Professor Timothy Sisk, University of Denver, Professor Marie Joelle Zahar, University of Montreal och Dr. Erin McCandless, University of Witwatersrand.

Specialnumret i Journal of Peacebuilding and Development finns att läsa här: länk 

Läs mer om Varieties of Peace Research Network här: www.varietiesofpeace.net