"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-21

Nytt studietilbud: Påbyggingsemne i Samisk kulturkunnskap vid Universitetet i Tromsø

NYHET Universitetet i Tromsø ønsker å informere om vårt nye studietilbud ”Samisk kulturkunnskap II” som vil bli tilbudt våren 2012. Samisk kulturkunnskap II (SVF-2001) er et påbyggingsemne til etter- og videreutdanningsemnet Samisk kulturkunnskap (SVF-6001) som har eksistert i flere år ved Universitetet i Tromsø og som planlegges tilbudt igjen høsten 2012.

Det nye påbyggingsemnet i Samisk kulturkunnskap har søknadsfrist 1. desember 2011 og retter seg i første rekke mot de som tidligere har gjennomført grunnemnet, men også andre med relevant kompetanse kan søke. Studiet involverer både arkeologi, historie, sosialtropologi og samisk etnografi, og kombinerer spisskompetansen om samiske forhold som de ulike fagmiljøene har bygd opp over en rekke år.

Studiets innhold

Emnet tar opp hvordan samer og samisk kultur er blitt fremstilt i forskning, museal formidling, litteratur, billedkunst, reiseliv og populærkulturelle sammenhenger. Det tar også for seg hvordan samer og andre urfolk har framstilt seg selv, og på de nye politiske og globale sammenhengene som denne representasjonen skjer innenfor. Ulike perspektiv på representasjon og selvrepresentasjon danner det teoretiske grunnlaget for emnet. Dere finner ytterligere informasjon om studietilbudet her: http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=267748&p_dimension_id=88182&p_menu=42374&p_lang=2

Organisering av studiet

Samisk kulturkunnskap II (SVF-2001) som starter opp i januar 2012 gir 15 studiepoeng og går over et semester med til sammen tre helgesamlinger. Dette betyr at studiet er tilpasset de som er i jobb, og innebærer at disse med små justeringer kan følge hele studieopplegget. Studiet er dessuten gratis, studentene trenger kun å dekke semesteravgift samt reise, opphold og pensumlitteratur. I tillegg til to helgesamlinger i Tromsø, er en samling lagt til Øst Finnmark og Nord Finland hvor ulike museer vil bli besøkt. Et særtrekk ved studiet er at de involverte faglærerne følger alle samlinger og all undervisning. I tilbakemeldingene fra studentene poengteres nettopp dette som særdeles viktig, fordi utbyttet av de faglige diskusjonene blir langt bedre.

Hvem kan studiet være relevant for?

Studiets målgruppe er alle som kommer i berøring med samiske spørsmål. Tilbudet er særlig relevant for lærere, helsearbeidere, journalister og offentlige ansatte som arbeider med samiske spørsmål og flerkulturelle kontekster. Samisk kulturkunnskap II (SVF-2001) er også aktuell som del av en lærerutdanning da alle studentene i den nasjonale grunnskolelærerutdanningen skal ha kunnskaper om samene som urfolk.

Informasjon om opptak

Samisk kulturkunnskap II (SVF-2001) vil tilbys første gang i vårsemesteret 2012. Søknadsfrist for studiet er: 1. desember 2011.

Krav for opptak er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Kurset bygger videre på SVF-6001 Samisk kulturkunnskap, og dette emnet eller tilsvarende utdanning er en forutsetning for opptak. Søkere med annen relevant bakgrunn vil bli vurdert. Studiestart forutsetter tilstrekkelig antall søkere. På Universitetet i Tromsø sine nettsider finner dere informasjon om opptak til studier:  http://www2.uit.no/ikbViewer/page/studiesokere/studier_opptak/artikkel?p_document_id=65713

Mer informasjon om studiet finnes på våre nettsider: uit.no/sesam