"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-04

Nytt system för att boka grupprum

NYHET Som student har du möjlighet att boka grupprum i anslutning till dina pågående kurser. Nu finns det ett nytt system för att boka grupprum.

Du kan nå grupprumsbokningen dels på sidorna för dina pågående kurser på fliken Mina studier i Portalen, dels via länken på sidan www.student.umu.se/under-studietiden/service-pa-campus/lokaler-och-praktiskt-stod

Du måste vara CAS-inloggad för att kunna boka grupprum, och kan boka grupprum fem dagar framåt i tiden, för max tre tillfällen.

Universitetsbibliotekets grupprum går att boka på fliken Mitt UB under Boka i portalen. UB:s grupprumsbokning når du även direkt på www.ub.umu.se/boka.

Redaktör: Annica Höglund