"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-16

Nytt systemvetenskapligt program på Campus Örnsköldsvik - med företagssamarbete

NYHET Utsikterna för att studenterna ska få jobb i regionen direkt efter avslutade studier är mycket goda. Efterfrågan på systemvetare i Örnsköldsviksområdet är stort och kommer att växa ytterligare.

Efter samtal med flertalet av ortens företag har Umeå universitet beslutat sig för att ge det systemvetenskapliga programmet även på Campus Örnsköldsvik. Utbildningen kommer att starta hösten 2011.

– Grunden för utbildningssatsningen är den behovsinventering hos ortens företag som Arbetsförmedlingens gjorde. Den visade att behovet av IT-kompetens uppgår till drygt 40 personer inom de närmsta fem åren, berättar Anna Mannelqvist, projektsamordnare på Enheten för näringsliv och samhälle, Umeå universitet Campus Örnsköldsvik.

Intresset bland företagen i Örnsköldsvik att medverka i utbildningen är stort. Gästföreläsningar, studiebesök, case, mentorskap och praktikplatser är några utbildningsmoment som företagen gärna samarbetar kring.  
– Vi ser det som oerhört positivt att utbildningen ges här på orten så snart som möjligt och vi ser fram emot att samarbeta med Umeå universitet i denna satsning. Studenterna som går utbildningen kommer att bli viktiga för oss och vi har redan ett stort behov av systemvetarkompetens, säger Christer Lundberg kontorsansvarig på Know IT i Örnsköldsvik.

Nu handlar det främst om att rekrytera studenter till utbildningen.

– Eftersom det blev klart ganska sent att programmet skulle starta finns det inte med i Umeå universitets utbildningskatalog. Vi kommer därför att göra speciella informationsinsatser för att göra programmet känt. Med tanke på att arbetsmarknaden kommer att vara mycket god så tror vi ändå att vi kommer att få många ansökningar, säger Ulf Hedestig, biträdande prefekt och programansvarig för systemvetenskapliga programmet, vid institutionen för informatik.

Kontaktpersoner: Ulf Hedestig, institutionen för Informatik
E-post: ulf.hedestig@informatik.umu.se
Tel: 090-786 61 32

Anna Mannelqvist, Enheten för näringsliv och samhälle
E-post: anna.mannelqvist@adm.umu.se
Tel: 0660-29 25 02

Läs mer om utbildningen

Redaktör: Carina Dahlberg