"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-02-08

Nytt Umeårön om kvinnlig infertilitet: Signalväg för äggmognad kartlagd

NYHET Docent Kui Liu och hans forskargrupp vid Umeå universitet publicerar nu nya fynd om det signalsystem som styr mognaden av ägg i äggstockarna, rön som kan ge nytt hopp om att behandla infertilitet.

En mycket komplicerad process reglerar fruktsamhetens längd hos kvinnor. Nyligen har Kui Lius forskargrupp vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, kunnat fastställa att utvecklingen och mognaden av äggblåsorna (de blivande äggen) i äggstockarna styrs via signalsystemet TSC/mTOR. Med andra ord är detta en av de mekanismer som avgör fruktsamhetsperiodens längd.

För att upprätthålla kvinnans möjligheter att föda barn från könsmognaden fram till klimakteriet hålls de flesta äggblåsor i ett sovande tillstånd och sparas för att kunna mogna i ett senare skede av livet. Kui Lius forskargrupp har nu visat att hos möss som saknar TSC1-genen i de omogna äggen kommer hela förrådet av äggblåsor att dö ut i förtid, vilket innebär ofruktsamhet på grund av Premature Ovarian Failure (POF). Denna sjukdom förekommer hos ca 1 % av alla kvinnor i fertil ålder.

Forskarna tror nu att deras fynd, som publicerats i tidskriften Human Molecular Genetics, inte bara ökar förståelsen för hur äggen mognar utan att det också ska kunna användas för att hitta en behandling för den typ av infertilitet som beror på störningar i äggblåsornas tillväxt och mognad. Principerna skulle då kunna tillämpas på människor och även på t.ex. hotade djurarter för att öka tillgången på befruktningsbara ägg.

Kui Liu är docent och universitetslektor vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik. Han var en av de framstående yngre forskare som i slutet av 2008 tilldelades karriärbidrag av Umeå universitet. Han är engelskspråkig och kan nås på tel. 090-786 77 62,mobil 073-620 50 64,
e-post kui.liu@medchem.umu.se

Referens
D Adhikari, W Zheng, Y Shen, N Gorre, T Hämäläinen, AJ Cooney, I Huhtaniemi, ZJ Lan, K Liu. Tsc/mTORC1 signaling in oocytes governs the quiescence and activation of primordial follicles
http://hmg.oxfordjournals.org/cgi/content/full/19/3/397