"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-18

Nytt urvalssätt till Läkarprogrammet i Umeå

NYHET Läkarprogrammet vid Umeå universitet genomför som första läkarutbildning i Sverige en reformering av urvalsförfarandet för sökande som konkurrerar i betygskvotgruppen. Från och med antagningen till hösten 2006 kommer giltigt högskoleprovsresultat att användas som skiljekriterium bland alla de som har 20,0 i betyg.

Medelbetygen bland de sökande till Läkarprogrammet har krupit uppåt ända sedan gymnasiereformen 1992 och införandet av målrelaterade betyg några år senare. Allt fler sökande till läkarutbildningen har idag högsta möjliga gymnasiebetyg. Som en följd av detta har urvalet till Läkarprogrammet i Umeå i den så kallade betygskvotgruppen allt sedan vårterminen 2003 gjorts genom lottning bland de som har 20,00 i betyg från gymnasiet. Det finns exempel på sökande som ”förlorat” i lottningen termin efter termin.

Läget är liknande vid landets övriga läkarutbildningar. Detta har inneburit en stor orättvisa för de sökande. Under förutsättning att Universitetsstyrelsen vid sitt sammanträde 17 februari beslutar i enlighet med ett förslag från rektor och universitetets Antagningsråd ändras dock detta från och med antagningen till höstterminen 2006. I den så kallade betygskvotgruppen kommer de sökande då att få använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter (betygssnitt 20,00). Sista ansökningsdag till höstterminen är 15 april.

Nyordningen har möjliggjorts av en ändring i högskoleförordningen som beslutades av regeringen 1 december 2005.
– Det är en stor glädje för mig att vi nu kan göra något för att undanröja den orättvisa och de olägenheter som systemet med lottning inneburit de senaste åren, säger Per Lindström, ordförande i Antagningsrådet vid Umeå universitet.

Han tror att med denna nya urvalsordning kommer behovet av lottning att nästan helt försvinna.

En tredjedel, eller 26 platser per termin, tillsätts i betygskvotgruppen. Övriga platser tillsätts via betyg från folkhögskola (en plats per termin) och ett särskilt urvalsförfarande med bland annat intervju (52 platser per termin).

För detaljerad information om antagningen till Läkarprogrammet vid Umeå universitet, se aktuell programinformation: www.medfak.umu.se/utbildning/program/

Antagningsstatistik vid Umeå universitet finns på denna webbsida. Övriga lärosätens statistik återfinns på www.vhs.se.

För mer information, kontakta: Per Lindström, ordf. i Antagningsrådet vid Umeå universitet på telefon 090-786 51 10 eller e-post per.lindstrom@histocel.umu.se.

Ingegerd Jernberg, fakultetssekreterare vid medicinska fakulteten och administrativt ansvarig för Läkarprogrammet på telefon 090-786 53 39 eller e-post ingegerd.jernberg@adm.umu.se.

Redaktör: Bertil Born